סרטן שחלות

מוטציות ב-RAD51D מקנות פגיעות לסרטן השחלות

בקרב 911 נשים ממשפחות שבהן יש סרטן שד-שחלה זוהו שמונה מוטציות שגורמות אינאקטיבציה של RAD51D, לעומת מוטציה אחת בלבד בקבוצת הביקורת. הסיכון היחסי של נשאיות של מוטציה ב-RAD51D לחלות בסרטן שחלות הוא 6.3

21.08.2011, 16:59

קבוצת חוקרים מבריטניה בחנה את ההשפעה של מוטציות בתאי המין בגן RAD51D על הפגיעות לסרטן השחלות. בקרב 911 נשים ממשפחות שבהן יש סרטן שד-שחלה, זיהו החוקרים שמונה מוטציות שפוגעות בגן זה וגורמות לאינאקטיבציה של החלבון, בעוד שבקבוצת הביקורת (n=1,060) נמצאה רק מוטציה אחת. הימצאות המוטציות ב-RAD51D היתה קשורה קשר חזק להתפתחות סרטן שחלות. שלוש מוטציות בגן נמצאו ב-59 שושלות שבהן היו שלוש נשים לפחות שחלו בסרטן השחלות. הסיכון היחסי של נשאיות של מוטציה ב-RAD51D לחלות בסרטן שחלות הוא 6.3 (רווח בר-סמך של 95% 2.86 – 13.85

P = 4.8 × 10−6). בניגוד להשפעה החזקה של מוטציות ב-RAD51D על הסיכוי לחלות בסרטן שחלות, הסיכון היחסי של הנשאיות לחלות בסרטן שד הוא 1.32 (רווח בר-סמך של 95% .0.59 – 2.96, P=0.50).

לאור האסוציאציה החזקה בין המוטציות ב-RAD51D לבין הפגיעות לסרטן שחלות, עשוי להיות ערך קליני רב לבדיקה גנטית של נשים שלהן היסטוריה משפחתית של סרטן שחלות. סרטן השחלה מתגלה על-פי-רוב בשלבים מתקדמים, כשהוא כבר מפושט. זיהוי מוטציות ב-RAD51D אצל נשים ממשפחות שבהן היה סרטן שחלות יכול להצביע על רמת הסיכון שלהן לפתח סרטן שחלות ולאפשר להן לשקול, בהתאם לתוצאות, כריתת שחלות טרם התפתחות המחלה.

מנסיונות ראשוניים בתרבית עולה שתאים שפגועים ב-RAD51D רגישים למעכבי PARP (poly ADP-ribose polymerase) וחומרים אלה עשויים, אפוא, להתאים לטיפול כנגד סרטן שחלות בנשים שנושאות מוטציות ב-RAD51D.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור: 

Germline mutations in RAD51D confer susceptibility to ovarian cancer: Loveday C., et al. Nature Genetics (2011) DOI: doi:10.1038/ng.893 Published online 07 August 2011

נושאים קשורים:  סרטן שחלות,  פולימראז,  תיקון DNA,  RAD51,  אונקוגן,  טומור סופרסור,  רקומבינציה הומולוגית,  מחקרים
תגובות