אסטרוגן

מגמות בשכיחות סרטן השד בארצות-הברית

חוקרים מה-NIH מעריכים ששיעור ההיארעות של סרטן שד בשנת 2016 יהיה דומה לזה שב-2007 – 2008. הם צופים עלייה של 5.3% בשיעור של סרטן שד חיובי לרצפטור לאסטרוגן וירידה של 11.4%

21.08.2011, 15:33

חוקרים מה-NIH בחנו את המגמות בשכיחות סרטן השד בארצות-הברית. המחקר התבסס על נתונים שנאספו בשנים 1980 – 2008. הנתונים כוללים 588,720 מקרים של נשים שחלו בסרטן שד פולשני ומסתכמים ב-471,336,233 שנות-נשים. שכיחות סרטן השד בארצות-הברית עלתה עד שנת 2000, ומאז היא ירדה, והתייצבה ב-2007-2008 על 200 מקרים ל-100,000 שנות-נשים.

נצפתה ירידה חולפת בשכיחות של סרטן שד חיובי לרצפטור לאסטרוגן וירידה מתמשכת בסרטן שד שלילי לרצפטור לאסטרוגן. החוקרים מעריכים ששיעור ההיארעות של סרטן שד בשנת 2016 יהיה דומה לזה שב-2007 – 2008.

עם זאת, הם צופים, בין 2009 ל-2016, עלייה של 5.3% (רווח בר-סמך של 95% 5.2% - 5.4%) בשיעור של סרטן שד חיובי לרצפטור לאסטרוגן וירידה של 11.4% (רווח בר-סמך של 95% 11.3% - 11.6%) בשיעור של סרטן שד שלילי לרצפטור לאסטרוגן.

ערכה: ד"ר דורית שנון.

מקור:

Incidence of Breast Cancer in the United States: Current and Future Trends: Anderson W.F, Katki H.A. and Rosenberg P.S. JNCI J Natl Cancer Inst (2011) doi: 10.1093/jnci/djr257 First published online: July 13, 2011

נושאים קשורים:  אסטרוגן,  סרטן שד,  טמוקסיפן,  מחקרים
תגובות