תזונת ילדים

ירידה בצריכת משקאות ממותקים על-ידי בני-נוער בעקבות הגבלות על מכירתם בבתי-הספר

בעקבות החלת תקנות המגבילות את המכירה של משקאות ממותקים בבתי-ספר, נצפתה בבוסטון ירידה של כ-17.5% בצריכת משקאות ממותקים על-ידי בני-נוער

16.08.2011, 15:36

כ-90% מהילדים ובני הנוער בארצות-הברית צורכים משקאות ממותקים. משקאות ממותקים הם המקור לכ-13% מהצריכה הקלורית של בני הנוער בארצות-הברית. אלה קלוריות ריקות, שמחליפות פעמים רבות מזונות בעלי ערכים תזונתיים וגם גורמות לצריכה קלורית עודפת שמביאה להשמנה. כ-15% מהמשקאות הממותקים נצרכים בימי חול בבתי-הספר, שברובם יש מכונות לממכר משקאות.

ביוני 2004 הותקנו בבוסטון תקנות שמגבילות את המכירה של משקאות ממותקים בבתי-ספר. החלתן לוותה בפעילות חינוכית והסברתית שבה היו מעורבים התלמידים, ההורים, המורים והספקים. חוקרים מבית-הספר לרפואת הציבור באוניברסיטת הרווארד ביקשו לבדוק האם החלת התקנות הביאה לשינוי בצריכה של משקאות ממותקים על-ידי בני הנוער. הם השוו בין הצריכה בשנת 2004 לבין הצריכה בשנת 2006 בבוסטון ובארצות-הברית כולה. בבוסטון נמצאה ירידה בצריכה מ-1.71 יחידות ל-1.41. בארצות-הברית לא נמצא שינוי משמעותי בצריכה (1.74 יחידות בשנת 2004 ו-1.66 בשנת 2006).

מיזמים בתחום מדיניות תזונה, כגון זה שבוצע בבוסטון, עשויים לתרום לצמצום הצריכה של קלוריות ריקות, לשיפור המאזן האנרגטי ולמלחמה בתופעת ההשמנה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Effect of school district policy change on consumption of sugar-sweetened beverages among high school students, Boston, Massachusetts, 2004-2006: Cradock A.L. et al.,  Preventing Chronic Disease 2011; 8 (4): 1-9.

נושאים קשורים:  תזונת ילדים,  השמנה,  בריאות הציבור,  משקאות ממותקים,  קלוריות ריקות,  מחקרים
תגובות