דלקת שדרה מקשחת

אדאלימומאב עשוי לשפר את איכות החיים הקשורה לבריאות של חולים הסובלים מדלקת חוליות מקשחת

במחקר זה בוצעה הערכה מבוססת-נורמה של השפעות המדווחות ע"י החולה, הקשורות לאדאלימומאב כטיפול יחיד בחולים עם דלקת חוליות מקשחת

16.08.2011, 15:23

מטרת הניסוי הייתה להשוות את ההשפעה שיש לדלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis – AS) על איכות חיים הקשורה לבריאות (HRQL) ואת ההשפעה של אדאלימומאב ("יומירה", אבוט) על שיפורים התחלתיים ומתמשכים ב-HRQL בחולים עם AS פעילה לעומת האוכלוסייה האמריקאית הכללית.

נתונים ממחקר ATLASי5-שנתי נותחו. הנטל של AS על HRQL והשפעת הטיפול על HRQL הוערכו על-ידי השוואת מצב בריאותי וערכי UTILITY מ-ATLASי(Short Form 36 Health Survey [SF-36] and Health Utilities Index Mark 3 [HUI3]) לנורמות באוכלוסייה.

ערכי תחילת הניסוי עבור כל המדדים היו דומים בין אדאלימומאב ואינבו. כל הציונים עבור שתי הקבוצות היו גרועים באופן משמעותי בהשוואה לנורמות באוכלוסייה הכללית (all p<0.0001). בתוך הקבוצות ובינן, שיפורי סיכום המרכיב הפיזי SF-36 וציוני SF-6D מתחילת הניסוי עד לשבועות 12 ו-24 היו רלבנטיים קלינית עבור חולים שקיבלו אדאלימומאב. עבור חולים שחולקו באקראי בתחילה לאדאלימומאב, ציוני HRQL השתפרו משבועות 25 ל-52 ונשארו יציבים יחסית במשך 3 שנים, אך נשארו נמוכים יותר בהשוואה לאוכלוסייה האמריקאית הכללית, בכל נקודות הזמן.

מסקנות המחקר היו כי הממצאים מדגימים נטל משמעותי של AS על HRQL. טיפול עם אדאלימומאב שיפר באופן משמעותי את התפקוד הפיזי וכן מדדים אחרים של HRQL בהשוואה לאינבו. שיפורים קליניים רלבנטיים על ה-HRQL במשך 3 שנים מעידים על יתרון משמעותי של אדאלימומאב.

עקב מחלת AS מתקדמת, מצבם הבריאותי של החולים נשאר מתחת לזה של האוכלוסייה הכללית. טיפול מוקדם יותר במהלך של AS עשוי להידרש כדי להשיב מחדש את ה-HRQL לרמה שבאוכלוסייה הכללית.

מקור:

Norms-based assessment of patient-reported outcomes associated with adalimumab monotherapy in patients with ankylosing spondylitis. Kimel M. et al., Clin Exp Rheumatol. 2011 Jul 26. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  דלקת שדרה מקשחת,  מחקרים,  אדאלימומאב
תגובות