אקופונקטורה

אקופונקטורה כטיפול בעין עצלה

טיפול באקופונקטורה, נוסף לתיקון תשבורת בהתוויה של עין עצלה הנובעת מאנאיזומטרופיה, יעיל יותר מתיקון תשבורת בלבד

16.08.2011, 11:06

עין עצלה (amblyopia) היא הסיבה השכיחה ביותר לפגיעה ראייתית חד-צדדית אצל ילדים ומבוגרים צעירים. ההערכה היא כי אנאיזומטרופיה (anisometropia), שוני בתשבורת (refraction), בין שתי העיניים אצל אותו הפרט, היא הגורם לכך ביותר משליש מהמקרים. תיקון התשבורת (מתן משקפיים מתאימים) משפר את חדות הראייה ביותר מ-80% מהמקרים ומונע התפתחות עין עצלה בכשליש מהמקרים. בשארית המקרים יש לטפל בכיסוי העין הטובה לסירוגין, על מנת "לחזק" את העין העצלה. לטיפול בכיסוי העין בעיות משלו, כגון השראת עין עצלה בעין הטובה, בעיות של היענות לטיפול ועוד.

אקופונקטורה (אילוסטרציה)

אקופונקטורה (אילוסטרציה)

אקופונקטורה היא שיטת טיפול מקובלת בסין בהתוויות של מיגרנה, כאבי גב, יל"ד ובעיות נוספות. במחקר פרוספקטיבי, מבוקר, אקראי ובשיטת crossover זה בדקו החוקרים את יעילות הטיפול כתוספת לתיקון תשבורת במקרים של עין עצלה כתוצאה מאנאיזומטרופיה.

במחקר השתתפו כ-83 ילדים בני 3 עד 7 שנים עם עין עצלה לא מטופלת כתוצאה מאנאיזומטרופיה. חדות הראייה המיטבית בעין העצלה לצורך כניסה למחקר הוגדרה בטווח של 6/12–6/60. הנבדקים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי. הקבוצה הראשונה (n=42) טופלה על-ידי תיקון התשבורת בלבד והקבוצה השנייה (n=41) טופלה על-ידי תיקון התשבורת ואקופונקטורה. לאחר 15 שבועות הוחלפו סוגי הטיפולים (crossed over) בין הקבוצות למשך 15 שבועות נוספים. נבדקים שטופלו באקופונקטורה טופלו כ-5 פעמים בשבוע על-ידי מומחה בתחום. הטיפולים נעשו בנקודות דיקור מקובלות על-פי הספרות הסינית. החוקרים הדגישו כי המדקר לא היה חשוף (blind) לקבוצת הטיפול שאליה שייך המטופל.

חדויות הראייה (בערכים של logMAR) בכניסה למחקר היו דומות בין שתי הקבוצות: 0.50 ו- 0.49 (קבוצות 1 ו-2 בהתאמה). כעבור 15 שבועות של טיפול חדות הראייה המיטבית של קבוצה 1 השתפרה ב-2.2 יחידות logMAR בעוד זו של קבוצה 2 (הטיפול המשולב) השתפרה ב- 2.9. ההבדל הממוצע בשיפור חדות הראייה המיטבית בין שתי הקבוצות היה 0.77 לטובת קבוצה 2 ונמצא משמעותי סטטיסטית (P=0.002). לאחר החלפת הטיפולים הקבוצה הראשונה (שכעת קיבלה טיפול משולב) השתפרה ב- 1.2 יחידות בעוד קבוצה 2 ב- 0.4 בלבד (P=0.001). החוקרים ציינו כי טיפולי האקופונקטורה נסבלו היטב על-ידי כל הילדים ולא נצפו תופעות לוואי כלשהן.

החוקרים הסיקו כי אקופונקטורה היא שיטת טיפול יעילה כתוספת לתיקון תשבורת במקרים של עין עצלה הנובעת מאנאיזומטרופיה.

ערך: ד"ר דידי פביאן

מקור:

Adjunctive Effect of Acupuncture to Refractive Correction on Anisometropic
Amblyopia: Lam DS et al., Ophthalmology. 2011 Aug;118(8):1501-11. Epub 2011 Apr 3.

נושאים קשורים:  אקופונקטורה,  עין עצלה,  אנאיזומטרופיה,  תשבורת,  מחקרים
תגובות