סרטן ריאות

כימותרפיה משולבת היא הטיפול העדיף ב-NSCLC גם לחולים בני יותר משבעים

במחקר שבחן את יעילותה של כימותרפיה משולבת בהשוואה למונותרפיה בחולי סרטן ריאה NSCLC בני לפחות שבעים, משך ההישרדות החציוני היה 10.3 חודשים ו-6.2 חודשים בהתאמה

15.08.2011, 17:55

הטיפול המומלץ לחולי סרטן ריאות מתקדם מסוג NSCLC שגילם עד שבעים שנה הוא כימותרפיה משולבת, בעוד שלחולים בני יותר משבעים שנה מומלצת מונותרפיה. במחקר קליני אקראי פתוח phase 3, שנערך בכמה מרכזים רפואיים, הושוותה היעילות והבטיחות של כימותרפיה משולבת למונותרפיה בחולי סרטן ריאה NSCLC בני לפחות שבעים שנה.

קבוצת החולים שטופלה בכימותרפיה משולבת (n=225) קיבלה ארבעה מחזורי טיפול (שלושה שבועות טיפול, שבוע הפסקה) שכללו קרבופלטין ביום הראשון של מחזור הטיפול ופקליטקסל בימים 1, 8 ו-15 למחזור הטיפול. קבוצת החולים שטופלה במונותרפיה (n=226) קיבלה חמישה מחזורי טיפול (שבועיים טיפול, שבוע הפסקה) שכללו וינורלבין או גמציטבין.

בניסוי השתתפו  חולים בני 70–89. הגיל החציוני של המשתתפים בניסוי היה 77. משך המעקב החציוני היה 30.3 חודשים (8.6–45.2). משך ההישרדות החציוני היה 10.3 חודשים בקבוצה שקיבלה כימותרפיה משולבת ו-6.2 חודשים בקבוצה שקיבלה מונותרפיה. שיעור ההישרדות כעבור שנה היה 44.5% (רווח בר-סמך של 95% 37.9–50.9) בקבוצה שקיבלה כימותרפיה משולבת, לעומת 25.4% (רווח בר-סמך של 95% 19.9–31.3) בקבוצה שקיבלה מונותרפיה.

החולים שטופלו בכימותרפיה משולבת סבלו יותר מטוקסיות של הטיפול בהשוואה למטופלים במונותרפיה, ובעיקר מירידה בספירת נויטרופילים (48.4% לעומת 12.4%) ומאסתניה (10.3% לעומת 5.8%). על-סמך הממצאים ממליצים החוקרים לבחון מחדש את ההמלצות לטיפול ב-NSCLC בקרב קשישים.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Carboplatin and weekly paclitaxel doublet chemotherapy compared with monotherapy in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer: IFCT-0501 randomised, phase 3 trial: Original Text Quoix E. et al., The Lancet, Early Online Publication, 9 August 2011 doi:10.1016/S0140-6736(11)60780-0

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  כימותרפיה,  קרבופלטין,  פקליטקסל,  וינורלבין,  גמציטבין,  מחקרים
תגובות