אינטרפרון

רמה גבוהה של IL-7 בסרום מנבאת תגובתיות טובה של חולי טרשת נפוצה לבטא-אינטרפרון

MS עם מעורבות של תאי TH1 מגיבה לטיפול עם בטא-אינטרפרון. IL-7 מגביר דיפרנציאציה של תאי TH1, אך לא של תאי TH17

14.08.2011, 15:43

במחקרים קודמים נמצא שטרשת נפוצה שבהתפתחותה מעורבים תאי TH1, אך לא טרשת נפוצה שבהתפתחותה מעורבים תאי TH17, מגיבה לטיפול עם בטא-אינטרפרון. במחקר זה מצאו החוקרים שרמה גבוהה של IL-7 בסרום, במיוחד בשילוב עם רמה נמוכה של IL-17F, מנבאת תגובתיות טובה של חולי טרשת נפוצה לטיפול באמצעות בטא-אינטרפרון. החוקרים הראו ש-IL-7 מגביר את הדיפרנציאציה של תאי TH1, גם בבני-אדם וגם בעכברים, אם כי IL-7 בלבד, בהעדר IL-12 או ציטוקינים אחרים, לא מספיק להשראת הדיפרנציאציה של תאי TH1 .IL-7 לא דרוש ולא מספיק לדיפרנציאציה של תאי TH17 ולחלוקות שלהם.

במודל לטרשת נפוצה בעכברים- (EAE - experimental autoimmune encephalomyelitis) טיפול באמצעות נוגדנים כנגד הרצפטור ל-IL-7י(IL-7Rα - interleukin-7receptor α chain), שחוסמים את הרצפטור, הביא להפחתה בתסמינים הקליניים של EAE. הטיפול באמצעות הנוגדנים היה יעיל גם כשניתן לפני ההופעה של סימני שיתוק וגם כשניתן לאחר הופעתם. טיפול כזה הביא לירידה בתאי T היקפיים (גם נאיבים וגם משופעלים), ללא שינוי במספרם של לימפוציטים אחרים. בעקבות הטיפול נצפתה גם ירידה בחדירה של לימפוציטים למערכת העצבים המרכזית.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

IL-7 Promotes TH1 Development and Serum IL-7 Predicts Clinical Response to Interferon-β in Multiple Sclerosis: Li-Fen Lee et al., Science Translational Medicine 27 July 2011: Vol. 3, Issue 93, p. 93ra68 DOI: 10.1126/scitranslmed.3002400

נושאים קשורים:  אינטרפרון,  אינטרלוקין,  טרשת נפוצה,  תאי T,  מחקרים
תגובות