משפט

פסילת מומחה מוסכם מטעם בית המשפט בהתקיים נסיבות חריגות

בית המשפט העליון קיבל את בקשת מטופל לפסילת חוות הדעת של מומחה, כיוון שהמומחה קיבל מקופת החולים תצהיר עדות של המומחה שלה

בית המשפט המחוזי בירושלים פסל את בקשתו של מטופל למשוך את חוות הדעת המוסכמת מטעם בית המשפט, משום שמקרה זה אינו נכנס בשערי אותם מקרים חריגים אשר בהם יפסול בית המשפט מומחה שמינה.

המטופל טען כי בניגוד להחלטת בית המשפט, העבירה הקופה למומחה תצהיר עדות ראשית של המומחה מטעם הקופה. המטופל לא ידע על כך ולא יכול היה להתריע מבעוד מועד.

בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור, וקבע כי על מומחה בית המשפט מוטלות חובות שונות ובהן החובה לנהוג באובייקטיביות וללא משוא פנים. סטייה מעקרונות אלה והפרת חובת הנאמנות של המומחה כרופא, עשויה להוביל לפסילתו או לפסילת חוות הדעת שנתן.

יחד עם זאת, כבר נפסק בעבר כי משמונה מומחה מטעם בית המשפט, חזקה עליו שיתנהג באופן מקצועי, ויעשה מלאכתו נאמנה, וכי לפיכך פסילתו יכול שתיעשה רק בנסיבות חריגות.

בנסיבות המקרה דנן, קבע בית המשפט כי מתקיימות אותן נסיבות חריגות – בחינת חוות דעת המומחה המוסכם מעלה כי הלה הסתמך באופן ברור על התצהיר שכתב המומחה מטעם הקופה. מחדלה של הקופה הוא שגרם לכך שלא ניתן היה להתריע את הפגם קודם לכן, שהרי הוא נתגלה רק לאחר שהמומחה נתן כבר את חוות דעתו ופירט במסגרתה את המסמכים שעמדו לרשותו.

ערך: עו"ד יונתן דייויס

רע"א 7098/10 אוהד טביבזדה נ' שירותי בריאות כללית

נושאים קשורים:  משפט,  מומחה,  חוות דעת
תגובות