משפט

רשלנות רפואית: הצוות סטה מעצתו של רופא מומחה

בית המשפט קבע כי בשל הסטייה מעצתו של המומחה, נגרם נזק נוירולוגי נרחב לנערה בת 14 שנפגעה בפיגוע

בית המשפט העליון קבע כי רשלנותו של צוות רפואי שטיפל בנערה בת 14 שנפצעה בפיגוע טרור, גרם לה לנזקים נוירולוגיים קשים.

על פי התביעה, הנערה התאשפזה כשהיא סובלת מחבלה בטנית ומכוויות נרחבות. במהלך אשפוזה ותוך כדי החלמתה מפציעותיה, לקתה המטופלת בהלם ספטי ובכשל רב מערכתי, שנגרמו בעקבות אלח דם חמור שפיתחה, וכתוצאה מכך נגרמו לה נזקים נוירולוגיים נרחבים.

בית המשפט המחוזי קבע כי התרחשות זו נגרמה עקב רשלנותם של אנשי הצוות שטיפלו בה כיוון שהם הפסיקו את הטיפול האנטיביוטי . על פי בית המשפט, הקדמת הטיפול בארבע שעות הייתה מקטינה משמעותית את הסיכוי להלם הספטי.

בנוסף, בית המשפט פסק כי דרך קבלת ההחלטה בשלב הפסקת הטיפול פגעה גם בטיפול הרפואי שניתן למטופלת בזמן שהתפתח אלח דם, כיוון שההחלטה התקבלה על ידי מתמחה זוטר אשר סטה מעצתו של המומחה. על פי בית המשפט קיימת רשלנות, שכן דרך קבלת ההחלטה הייתה לקויה כשלעצמה. קבלת ההחלטה בדרך זו אכן מאיינת את עצת המומחה, ואין היא דרך טיפול סבירה בנסיבות המקרה.

בית המשפט העליון קבע כי סטייה חסרת פשר מעצתו של המומחה מעוררת סימני שאלה ומקימה, על כן, הנחה של התרשלות. הוכח לפיכך כי מתקיים קשר סיבתי עובדתי בין ההתרשלות לבין הנזק שנגרם למטופלת.

ערך: עו"ד יונתן דייויס

ע"א 8799/08 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' פלוני, 15.7.10

נושאים קשורים:  משפט,  רשלנות רפואית,  תביעת רשלנות רפואית,  רופא מומחה
תגובות
Adi
08.08.2011, 11:18

הנה כי כן, גם במקרה של נפגע טרור הנתבע הוא הרופא המטפל...

אתי
08.08.2011, 14:57

עצוב מאד.אך הבנתי כי הספסיס הופיע תוך כדי טיפול מתמשך ולא מיד עם קבלתה. יתכן כי גם אם היה ניתן טיפול אניביוטי מוקדם יותר, לא היה מונע הספסיס.אך קשה לא לקבל החלטת בית המישפט.(לא ראתי פסק הדין.