אסטמה

משקל נמוך בלידה עלול להוות סיכון למצבים רפואיים כרוניים בבגרות

שינוי בשכיחות מצבים רפואיים כרוניים בין הילדות והבגרות בקרב ילדים בעלי משקל לידה נמוך באופן קיצוני (ELBW)

31.07.2011, 12:21

לילדים בעלי משקל נמוך בלידה באופן קיצוני (ELBW) יש שיעורים גבוהים של מצבים רפואיים כרוניים במהלך הילדות. מידע לגבי מסלולם הבריאותי במהלך הבגרות נדרש לצורך תכנון הטיפול הבריאותי.

מטרת המחקר הייתה לבחון את השינויים בשיעורי המצבים הכרוניים בין הגילאים 8 ו-14 שנים בקרב ילדים ELBW בהשוואה לקבוצת ביקורת של ילדים בעלי משקל נורמלי בלידה (NBW). במחקר קוהורטי שנערך בין השנים 2004 ל-2009 השתתפו 181 ילדים ELBW (משקל בלידה מתחת ל- 1 ק"ג) ו-115 ילדי ביקורת NBW בעלי סטטוס סוציואקונומי דומה, שנולדו בין השנים 1992-1995 בקליבלנד שבאוהיו.

חושבו כלל השיעורים של מצבים רפואיים כרוניים (באמצעות השאלון המעודכן לזיהוי ילדים עם מצבים כרוניים) ושיעורי אסטמה והשמנת יתר. כלל השיעורים של מצבים רפואיים כרוניים לא השתנה באופן משמעותי בין הגילים 8-14 שנים בקרב ילדים (ELBW 75% בגיל 8 לעומת 74% בגיל 14) או בילדי הביקורת NBW (37% בגיל 8 לעומת 47% בגיל 14).

שימוש במשוואות רגרסיה לוגיסטית כלליות תוך התאמה למצב סוציודמוגרפי, מין וגזע, הראה כי ילדים ELBW המשיכו להיות בעלי שיעור גבוה יותר של מצבים כרוניים מאשר ילדים NBW בגיל 14 שנים
(74% vs 47%, respectively, adjusted odds ratio [AOR], 2.8 [95% confidence interval {CI}, 1.7 to 4.6]).

שיעורי אסטמה שהצריכה טיפול תרופתי לא השתנו בין בגילים 8 ו-14 שנים בקרב ילדי ELBW (23% בשני הגילים) אך עלו בקרב ילדי הביקורת NBW מ- 8% בגיל 8 שנים ל-17% בגיל 14 שנים (P=0.002).
הבדלים בשיעורי האסטמה בין ילדי ELBW ו-NBW לא היו משמעוותים יותר בגיל 14 שנים
(23% vs 17%, respectively; AOR, 1.5 [95% CI, 0.8 to 2.8]).

הערכים הממוצעים של מדד מסת הגוף עלו בילדי ELBW מ-0.06 בגיל 8 ל-0.38 בגיל 14 (P(0.38 vs 0.56, respectively; adjusted mean difference −0.2 [95% CI, −0.5 to 0.1]) או עבור שיעורי השמנת יתר (19% vs 20%, respectively; AOR, 1.1 [95% CI, 0.6 to 2.0]) לא היו משמעותיים.

החוקרים הסיקו כי בקרב ילדי ELBW השיעורים של כלל המצבים הכרוניים ושל אסטמה לא השתנו בין הגילים של 8 ו-14 שנים אך שיעור השמנת היתר עלה. בהשוואה לילדי הביקורת NBW, שיעורי המצבים הכרוניים היו גבוהים יותר אך לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעורי האסטמה והשמנת היתר.

מקור:

Change in prevalence of chronic conditions between childhood and adolescence among extremely low-birth-weight children: Hack M. et al., JAMA. 2011 Jul 27;306(4):394-401

נושאים קשורים:  אסטמה,  השמנת יתר,  אסתמה,  משקל לידה נמוך,  מצבים כרוניים,  מחקרים
תגובות