כולסטרול

טיפול עם סימבסטטין + אזטימיב בחולים במחלת כלייה כרונית

טיפול משולב 20 מ"ג/יום סימבסטטין ו-10 מ"ג/יום אזטימיב הביא לירידה ברמת LDL-כולסטרול ובשיעור הארועים האטרוסקלרוטים. ההשפעה היתה דומה בקרב חולים שטופלו בדיאליזה ובקרב חולים שלא טופלו בדיאליזה

24.07.2011, 13:20

במחקר קליני אקראי כפול-סמיות נבדקה היעילות של טיפול עם סימבסטטין + אזטימיב במניעה של סיבוכים על רקע תהליכים אטרוסקלרוטים. 9,270 חולים במחלת כלייה כרונית השתתפו במחקר, מהם 3,023 חולים שמטופלים בדיאליזה ו-6,247 שלא מטופלים בדיאליזה. 4,650 מהחולים טופלו עם סימבסטטין (20מ"ג/יום) + אזטימיב (10מ"ג/יום) ו-4,620 טופלו עם טיפול-דמה.

במהלך מעקב, שמשכו החציוני היה 4.9 שנים, נצפתה בקרב החולים בזרוע הטיפול ירידה של 0.85 מילימול/ליטר ברמת LDL-כולסטרול והפחתה של 17% בארועים אטרוסקלרוטים – 526 (11.3%) בזרוע הטיפול לעומת 619 (13.4%) בזרוע הביקורת. השיעור היחסי של ארועים אלה בקרב קבוצת הטיפול היה 0.83 (רווח בר-סמך של 95% 0.74 - 0.94). ההשפעה היתה דומה בקרב חולים שטופלו בדיאליזה ובקרב חולים שלא טופלו בדיאליזה.

הסיכון העודף למיופתיה בקרב חולים שטופלו עם הטיפול המשולב של סימבסטטין + אזטימיב היה 2/10,000 חולים/שנה - 9 (0.2%) לעומת 5 (0.1%). לא נצפתה עלייה בסיכון להפטיטיס, לאבנים במרה, לסרטן או לתמותה שלא מגורם וסקולרי.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial: Baigent C. et al., The Lancet, Volume 377, Issue 9784, Pages 2181 - 2192, 25 June 2011 doi:10.1016/S0140-6736(11)60739-3Cite or Link Using DOI Published Online: 09 June 2011

נושאים קשורים:  כולסטרול,  סימבסטטין,  אזטימיב,  מחלת כליות,  אטרוסקלרוטים,  דיאליזה,  מחקרים
תגובות