סרטן

ארלוטיניב יעילה כטיפול קו-ראשון בחולי NSCLC עם מוטציה משפעלת ב-EGFR

המשך החציוני של הישרדות ללא התקדמות המחלה בקרב החולים שטופלו עם ארלוטיניב (טרסבה) היה 13.1 חודשים לעומת 4.6 חודשים בקרב חולים שטופלו עם טיפול סטנדרטי

24.07.2011, 12:56

במחקר קליני אקראי phase 3, שנערך ב-22 מרכזים בסין, נבחנה היעילות של טיפול בחולים עם סרטן ריאות מסוג NSCLC) non-small-cell lung cancer) עם ארלוטיניב, מעכב טירוזין קינאז, כטיפול קו-ראשון, בהשוואה ליעילות של כימותרפיה סטנדרטית. בנוסף, הושוותה גם הסבילות לטיפול.

במחקר השתתפו חולים שגילם 18 שנים או יותר, ואשר בדיקות היסטולוגיות אשררו ששלב המחלה שלהם הוא IIIB או IV, ושבתאי הגידול שלהם נמצאה מוטציה משפעלת בגן שמקודד ל-EGFR (מוטציה נקודתית L858R באקסון 21 או חסר באקסון 19). באנליזה נכללו 82 חולים שטופלו עם ארלוטיניב (150 מ"ג/יום, מתן פומי), עד להתקדמות של המחלה או עד להופעת תופעות טוקסיות, ו-72 חולים שטופלו עם כימותרפיה משולבת של גמציטבין + קרבופלטין, עד ארבעה מחזורים. התוצא שנבחן היה הישרדות ללא התקדמות המחלה.

המשך החציוני של הישרדות ללא התקדמות המחלה בקרב החולים שטופלו עם ארלוטיניב (טרסבה) היה ארוך משמעותית מזה שבקרב חולים שטופלו עם טיפול סטנדרטי – 13.1 חודשים (רווח בר-סמך של 95% 10.58 - 16.53) לעומת 4.6 חודשים (רווח בר-סמך של 95% 4.21 - 5.42).

השפעות טוקסיות בדרגה 3 או 4 היו שכיחות יותר בקרב חולים שטופלו עם כימותרפיה סטנדרטית. 30 (42%) מהחולים שקיבלו טיפול סטנדרטי סבלו מנויתרופניה ו-29 (40%) מטרומבוציטופניה. אף לא אחד מאלה שטופלו עם ארלוטיניב סבל מנויתרופניה או מטרומבוציטופניה.

התופעות הטוקסיות מדרגה 3 או 4 שהיו הנפוצות ביותר בקרב חולים שטופלו עם ארלוטיניב היו עלייה בריכוז אמינו-טרנספראז (3 חולים) ופריחה (2 חולים). אירועים חריגים חמורים היו גם הם נפוצים יותר בקרב חולים שטופלו עם כימותרפיה (10 חולים) מאשר בקרב חולים שטופלו עם ארלוטיניב (2 חולים).

טרסבה מאושרת כטיפול קו-שני כנגד סרטן ריאות. מהממצאים נראה שהיא עשויה להיות מתאימה כטיפול קו-ראשון.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study: Original Text. Zhou C. et al., The Lancet Oncology, Early Online Publication, 22 July 2011 doi: 10.1016/S1470-2045(11)70184-X

נושאים קשורים:  סרטן,  סרטן ריאות,  ארלוטיניב,  מחקרים
תגובות