מחקר קוהורט

השמנה בטנית מעלה את הסיכון לתמותה בקרב חולים במחלת כליות כרונית

להערכת הסיכון לתמותה שקשור בהשמנה בקרב חולים במחלת כליות כרונית יש להביא בחשבון את היקף המותניים במשולב עם ה-BMI. לאחר תיקנון ל-BMI, נמצא קשר ישר בין הסיכון לתמותה לבין היקף המותניים

24.07.2011, 12:44

במחקר קוהורט פרוספקטיבי נבדק הקשר בין מדדים שונים של השמנה לבין תמותה בקרב חולים במחלת כליות כרונית. 5,805 חולים במחלת כליות כרונית בשלבים 1 - 4 ואשר ה-BMI שלהם 18.5 או יותר השתתפו במחקר. משך המעקב החציוני היה 4 שנים, ובמהלכו מתו 688 (11.8%) מהחולים.

לאחר תיקנון לכמה גורמי-סיכון ולהיקף המותניים, נמצא הקשר הבא בין BMI לבין תמותה, בהשוואה לקבוצה שה-BMI שלה 25 - 29.9, היו יחסי הסיכון:

1.27 (רווח בר-סמך של 95% 0.96 - 1.69) לקבוצה שה-BMI שלה קטן מ-25;

0.84 (רווח בר-סמך של 95% 0.62 - 1.13) לקבוצה שה-BMI שלה 30 - 34.9;

0.81 (רווח בר-סמך של 95% 0.52 - 1.26) לקבוצה שה-BMI שלה 35 - 39.9;

0.95 (רווח בר-סמך של 95% 0.54 - 1.65) לקבוצה שה-BMI שלה גדול או שווה ל-40.

לאחר תיקונון לכמה גורמי-סיכון ול-BMI, נמצא הקשר הבא בין היקף המותניים לבין תמותה:

בהשוואה לקבוצה שהיקף המותניים שלה הוא הנמוך ביותר (פחות מ-80ס"מ בקרב נשים ופחות מ-94ס"מ בקרב גברים) היו יחסי הסיכון:

1.04 (רווח בר-סמך של 95% 0.77 - 1.41) להיקף מותניים בס"מ נשים 80 - 87.9 וגברים 94 - 101.9

1.29 (רווח בר-סמך של 95% 0.92 - 1.81) להיקף מותניים בס"מ נשים 88 - 97.9 וגברים 102 - 111.9

1.72 (רווח בר-סמך של 95% 1.12 - 2.62) להיקף מותניים בס"מ נשים 98 - 107.9 וגברים 112 - 119.9

2.09 (רווח בר-סמך של 95% 1.26 - 3.46) להיקף מותניים בס"מ נשים 108 או יותר וגברים.122 או יותר

להערכת הסיכון לתמותה שקשור בהשמנה בקרב חולים במחלת כליות כרונית יש להביא בחשבון את היקף המותניים במשולב עם ה-BMI. עבור כל קבוצת BMI, נמצא קשר ישר בין הסיכון לתמותה לבין היקף המותניים. לא די בהתייחסות להשמנה, ויש להתייחס, בנוסף, להשמנה בטנית.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Association of Waist Circumference and Body Mass Index With All-Cause Mortality in CKD: The REGARDS (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke) Study: Kramer H. et al., AJKD published online 23 May 2011

נושאים קשורים:  מחקר קוהורט,  היקף מותניים,  השמנה בטנית,  תחלואה והשמנה,  מחלת כליות כרונית,  מחקרים
תגובות
רמי
04.10.2011, 22:38

השמנת יתר גם מקצרת את החיים וגם דופקת את איכות החיים יום יום שעה שעה .
אם אתה שמן ולא בגלל מחלה , אז אתה גם מטומטם