קרישת דם

ה-FDA אישר את התרופה ברילינטה (ticagrelor) לטיפול בחולים עם תסמונת כלילית חריפה

בניסויים קליניים נמצא שברילינטה יעילה מפלביקס במניעה של אירועים לבביים ושל תמותה קרדיו-וסקולרית. יתרון זה נמצא כאשר מינון אספירין היה 75 - 100 מ"ג/יום. מינון גבוה יותר פגע ביעילות התרופה

24.07.2011, 10:49

ה-FDA אישר את התרופה ברילינטה (ticagrelor) בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS). הטיפול עם ברלינטה מפחית תמותה קרדיו-וסקולרית וארועים לבביים בקרב חולי ACS.

בניסויים קליניים נמצא שברילינטה יעילה מפלביקס במניעה של ארועים לבביים ושל תמותה. עם זאת, יתרון זה נמצא כאשר התחזוקה עם אספירין היתה במינון אספירין של 75 - 100 מ"ג/יום. מינון אספירין גבוה מ-100 מ"ג/יום פגע ביעילות התרופה.

הארועים החריגים הנפוצים ביותר שניצפו בטיפול עם ברילינטה היו דימומים וקשיים בנשימה (דיספנאה). לתרופה מצורפת אזהרה שלפיה, כמו חומרים אחרים שמונעים יצירה של קרישי-דם, מעלה ברילינטה את קצב הדימום ועלולה לגרום לדימומים משמעותיים, לעתים אף גורמי-מוות.

ערכה: ד"ר דורית שנון

למקור באתר ה-FDA

נושאים קשורים:  קרישת דם,  פלביקס,  קלופידוגרל,  מערכב קרישה,  טיפול נוגד-טסיות,  ברילינטה,  מחקרים
תגובות