הריון

דיכאון בהיריון עלול להיות קשור עם צפצופים בנשימת התינוקות והילדים

היחס בין דיכאון בהיריון, צפצופים בנשימה ואימונוגלובולין E בקרב ילדים החיים בעיר

מחקרים קודמים קשרו את הבריאות הנפשית בעת ולאחר ההיריון עם ההתפתחות העתידית של אסטמה בילדים, אך יחסים אלו לא נבחנו באוכלוסיה עירונית של אפרו-אמריקאים והיספאנים, אוכלוסיות הנמצאות בסיכון גבוה לפתח אסטמה.

מטרת המחקר הייתה לקבוע את היחס בין מצוקה נפשית בהיריון עם צפצופים בנשימה, פנוטיפים ספציפיים של צפצופים בנשימה וסירואטופי בקרב ילדים החיים באוכלוסיות עם הכנסה נמוכה בקהילה עירונית.

נשים אפרו-אמריקאיות וממוצא דומיניקני בגילאים 18 עד 35 שנים, הגרות באזור ניו יורק (הברונקס וצפון מנהטן) נכללו במחקר במהלך הריונן (n = 279). דיכאון בהיריון (מצוקה נפשית\פסיכולוגית) נמדד במהלך ההיריון ולאחריו באמצעות שאלון מאומת. התופעות בהמשך כללו צפצופים בנשימה, זמניים (מהלידה עד לגיל 2.5 שנים), התחלה מאוחרת (3-5 שנים), מתמידים ( מהלידה עד גיל 5 שנים), ונבחנו באמצעות שאלון ובדיקת רמה כללית והרמה בתוך הבית של IgE – ספציפי לאלרגן (בלידה ובגילאים 2,3 ו- 5 שנים).

רגרסיה לוגיסטית ומשוואות הערכה כלליות שימשו להעריך את הקשר בין מצוקה פסיכולוגית לבין צפצופים בנשימה ואטופי. רגרסיה מולטינומינלית שימשה לבחון את היחסים בין מצוקה פסיכולוגית לבין פנוטיפים ספציפיים של צפצופים בנשימה.

דיכאון בהיריון היה מנבא משמעותי לגבי כלל הצפצופים בנשימה (adjusted odds ratio OR, 1.66; 95% confidence interval [CI], 1.29-2.14), לגבי צפצופים זמניים בנשימה (OR, 2.25; 95% CI, 1.34-3.76), וצפצופים מתמידים בנשימה (OR, 2.69; 95% CI, 1.52-4.77).

לא נמצא קשר בין דיכאון בהיריון ו- IgE , לאחר התאמה
(total IgE: OR, 1.04; 95% CI, 0.74-1.45; any specific IgE: OR, 0.96; 95% CI, 0.57-1.60)

החוקרים הסיקו כי בקבוצת מחקר עירונית זו, דיכאון בעת ההיריון היה קשור עם צפצופים בנשימה, זמניים ומתמידים בילדים. היכולת להבין איך משפיע דיכאון בהיריון על בריאות הנשימה של הילדים עשויה להיות חשובה לצורך פיתוח התערבות טיפולית בקרב אוכלוסיות נחשלות.

מקור:

Relationship between maternal demoralization, wheeze, and immunoglobulin E among inner-city children: Reyes M. et al., Ann Allergy Asthma Immunol. 2011 Jul;107(1):42-49.e1. Advance Online Publication. 2011 Apr 14.

 

נושאים קשורים:  הריון,  דיכאון,  אסטמה,  אסתמה,  בעיות נשימה,  צפצופים בנשימה,  דיכאון בהריון,  מחקרים
תגובות