כירורגיה

פחות אירועים טרומבואמבוליים לאחר ניתוח לפרוסקופי

שכיחות האירועים הטרומבואמבוליים נמוכה כמעט פי שניים לאחר ניתוחים לפרוסקופיים במערכת העיכול, בהשוואה לניתוחים פתוחים

18.07.2011, 10:39

Venous Thromboembolism) VTE) הינו מגורמי התחלואה והתמותה השכיחים ביותר בניתוחים בכלל, ובניתוחים גסטרו-אינטסטינליים בפרט. מחקר שנערך בקליפורניה בחן את שכיחותם של אירועי VTE לאחר ניתוחים לפרוסקופיים, לעומת ניתוחים פתוחים, וכן אפיין את גורמי הסיכון ל-VTE.

המחקר עקב אחר מטופלים שעברו ניתוח באחת השיטות בשנים 2002-2006 בארה"ב כולה. סה"כ אותרו 149,304 ניתוחים – רק 5.3% מהניתוחים בוצעו באמצעות לפרוסקופיה. נבחנה שכיחות אירועי VTE במהלך תקופת האשפוז שלאחר הניתוח.

הסיכון הכללי ל-VTE נמצא נמוך יותר בניתוחים לפרוסקופיים (0.83% לעומת 1.44%, P<0.001). כאשר נלקחו בחשבון גם המחלה הבסיסית, סוג הניתוח וגורמי סיכון, נמצא כי שכיחות אירועי VTE לאחר ניתוחים פתוחים גבוהה עד פי שניים.

משך האשפוז הממוצע לאחר ניתוח לפרוסקופי עמד על 6.5 יום לעומת 9.5 יום לאחר ניתוח פתוח, וגם התמותה הכללית היתה נמוכה יותר (0.8% לאחר ניתוח לפרוסקופי לעומת 3.0% לאחר ניתוח פתוח – אם כי יש להביא בחשבון גם שיקולים שיכלו לעמוד בבסיסה של ההחלטה לגבי סוג הניתוח ולהשפיע גם על התמותה).

גורמי הסיכון העיקריים ל-VTE שאותרו בקרב שתי הקבוצות היו השמנה, אי ספיקת לב וממאירות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

למקורות ב-medscape וב-Arch Surg

נושאים קשורים:  כירורגיה,  לפרוסקופיה,  ניתוחים גסטרואינטסטינליים,  מחקרים
תגובות