משפט

בית המשפט העליון: אין לקופות עילת תביעה נגד חברות הסיגריות

בית המשפט דחה על הסף את תביעות קופות החולים מכבי והכללית שדרשו פיצוי על ההוצאות בטיפול בחולי סרטן

פסק-דין

(אילוסטרציה)

קופות החולים מכבי וכללית הגישו בנפרד לבית המשפט המחוזי, תביעות כנגד חברות סיגריות שונות.
טענת הקופות היתה כי על חברות הסיגריות לפצות אותן על הוצאותיהן בגין טיפול בחולי סרטן. בתי המשפט המחוזיים דחו את התביעות. הקופות ערערו ובית המשפט העליון דן בתיקים במאוחד.

השופטת פורקצ'יה פסקה כי קופות החולים אינן הניזוקות הישירות מעישון סיגריות על אף ההוצאות הכספיות אותן ספגו. לכן, רק לניזוקים הישירים, חולי העישון, זכות תביעה. ביהמ"ש טען כי על הקופה היה להוכיח את הנזק שנגרם באופן אישי לכל מטופל. מכיוון שלא כך עשו, לא קמה להן עילת תביעה.

מכיוון שהחוק כיום אינו מאפשר לניזוקים ישירים להגיש תביעות "המוניות", ביהמ"ש הוסיף והציע כי המחוקק ייתן דעתו ויסדיר את נושא תביעות הנזיקין המתייחסות לנפגעים רבים. על הדבר להיעשות תוך שמירת איזונים בין עניינם הלגיטימי של כל הצדדים המעורבים, ותוך הכרה בצורך להגן על האינטרס הציבורי הכללי.

נושאים קשורים:  משפט,  עישון,  סיגריות,  נזקי העישון,  חולי סרטן
תגובות