אספירין

השימוש באספירין במינון זהיר אפקטיבי ונמוך מקטין משמעותית דימום גסטרואינסטינלי

הסיכון נראה כקשור יותר למינון מאשר למשך השימוש באספירין. מאמצים להקטין למינימום את תופעות הלוואי של הטיפול באספירין צריכים להדגיש את השימוש במינון האפקטיבי הנמוך ביותר של אספירין בקרב משתמשים

17.07.2011, 17:22

במחקרים קצרי-טווח, אספירין נמצא קשור עם דימום גסטרואינטסטינלי, אך ההשפעה של מינון האספירין ומשך השימוש בו על הסיכון, נותרו לא ברורים.

אספירין (אילוסטרציה)

אספירין (אילוסטרציה)

במחקר זה, החוקרים ביצעו מחקר פרוספקטיבי של 87,680 נשים שהשתתפו במחקר "בריאות האחיות" בשנת 1990, אשר סיפק מידע פעם בשנתיים על שימוש באספירין. החוקרים בחנו את הסיכון היחסי (RR) של דימום גסטרואינטסטינלי משמעותי שהצריך אשפוז או עירוי דם.

במהלך 24 שנות המעקב, 1,537 נשים דיווחו על דימום גסטרואינטסטינלי משמעותי. בקרב נשים שהשתמשו באספירין באופן קבוע (2 טבליות או יותר של 325 מ"ג בשבוע), הסיכון היחסי הרב-משתני של דימום גסטרואינטסטינלי היה 1.43 (95% confidence interval [CI], 1.29-1.59), כאשר הושווה למשתמשים לא-קבועים.

בהשוואה עם נשים שהכחישו כל שימוש באספירין, הסיכונים היחסיים רבי המשתנים של דימום גסטרואינטסטינלי היו 1.03 (95% CI, 0.85-1.24) עבור נשים שהשתמשו ב- 0.5 עד 1.5 טבליות אספירין סטנדרטיות בשבוע. 1.30 (95% CI, 1.07-1.58) עבור נשים שהשתמשו ב- 2 עד 5 טבליות בשבוע, 1.77 (95% CI, 1.44-2.18) עבור נשים שהשתמשו ב-6 עד 14 טבליות בשבוע, ו-2.24 (95% CI, 1.66-3.03) עבור נשים שהשתמשו ביותר מ-14 טבליות בשבוע (P(trend)<.001).

יחסי מנה-תגובה דומים ניצפו בקרב משתמשים קצרי-טווח (שווה או פחות מ-5 שנים, Pי(trend)<.001) ומשתמשים ארוכי- טווח (יותר מ-5 שנים, P(trend)<.001). בניגוד לכך, לאחר שבוצעו התאמות למינון, הגדלת משך השימוש באספירין לא הראתה סיכון גדול יותר לדימום (P(trend)=28).

מסקנה:

החוקרים הסיקו כי שימוש קבוע באספירין אמנם קשור עם דימום גסטרואינטסטינלי, אולם הסיכון נראה כקשור יותר למינון מאשר למשך השימוש באספירין. מאמצים להקטין למינימום את תופעות הלוואי של הטיפול באספירין צריכים להדגיש את השימוש במינון האפקטיבי הנמוך ביותר של אספירין בקרב משתמשים, הן לזמן קצר והן לתקופה ארוכה.

מקור:

Long-term use of aspirin and the risk of gastrointestinal bleeding: Huang ES. Et al., Am J Med. 2011 May; 124(5):426-33.

נושאים קשורים:  אספירין,  דימום גסטרואינטסטינלי,  מינון אספירין,  מחקרים
תגובות
ד"ר תומר
19.07.2011, 10:19

כתבה חשובה ומענינית