הפטיטיס

האם קיים קשר בין רמות HBV DNA ו-ALT לסיכון להתפתחות קרצינונה של הכבד?

בהשוואה לקבוצת הביקורת היו היחסים הצולבים 2.25 כשרמת HBV DNA ירדה ספונטנית לפחות מ- 10,000 עותקים/מ"ל

17.07.2011, 14:57

במחקר, שנערך בטיוואן, בחנו האם הרמה של HBV DNA ושל (ALT (alanine aminotransferase מנבאה התפתחות קרצינומה של הכבד. במחקר השתתפו 3,160 אנשים שלקחו חלק במעקב אחר HBV. במהלך תקופת מעקב של 38,330 שנות אדם, התפתחה קרצינומה של הכבד אצל 81 מהמשתתפים.

בהשוואה לקבוצת הביקורת, של אנשים שאצלם הרמה ההתחלתית של HBV DNA היתה נמוכה מ-10,000 עותקים/מ"ל, היו היחסים הצולבים 2.25 (רווח בר-סמך של 95% 0.68 - 7.37) בקרב אלה שאצלם רמת HBV DNA ירדה ספונטנית לפחות מ- 10,000 עותקים/מ"ל, 3.12 (רווח בר-סמך של 95% 1.09 - 8.89) בקרב אלה שאצלם רמת HBV DNA נותרה לאורך זמן 10,000 - 100,000 עותקים/מ"ל, 8.85 (רווח בר-סמך של 95% 3.85 - 20.35) בקרב אלה שאצלם רמת HBV DNA ירדה או נותרה לאורך זמן 100,000 - 1,000,000 עותקים/מ"ל ו- 16.78 (רווח בר-סמך של 95% 7.33 - 38.39) בקרב אלה שאצלם רמת HBV DNA ירדה או נותרה לאורך זמן 1,000,000 - 10,000,000 עותקים/מ"ל.

קשר משמעותי (P<.001) נמצא גם בין רמת ALT (תקינה נמוכה, תקינה גבוהה, מעבר לטווח התקין באופן חולף, מעבר לטווח התקין באופן קבוע) לבין הסיכון לקרצינומה של הכבד.

השינויים ארוכי הטווח ברמה של HBV DNA ושלALT מנבאים, באופן בלתי-תלוי, בהתפתחות קרצינומה של הכבד. מעקב קבוע אחר רמות אלה בקרב נשאים כרונים של HBV הוא חשוב ביותר.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Changes in Serum Levels of HBV DNA and Alanine Aminotransferase Determine Risk for Hepatocellular Carcinoma: Chen C.F. et al., Gastroenterology published online 23 June 2011.

נושאים קשורים:  הפטיטיס,  כבד,  קרצינומה של הכבד,  דלקת כבד נגיפית,  אמינוטרנספרז,  אלאנין,  מחקרים
תגובות