כולסטרול

שונות בנטל היחסי של שבץ ושל מחלת לב כלילית ברחבי העולם

ב-39% מהמדינות שמשתייכות לארגון הבריאות העולמי, גבוה שיעור התמותה משבץ משיעור התמותה ממחלת לב כלילית. ב-32% מהן גבוה שיעור אובדן כושר שנות-חיים שנגרם משבץ מזה שנגרם ממחלת לב כלילית

17.07.2011, 13:21

למחלת לב כלילית ולשבץ גורמי סיכון משותפים. למרות זאת, השכיחות שלהן שונה. חוקרים מ-UCSF בחנו את השונות בנטל היחסי של שתי המחלות האלה במקומות שונים בעולם. הם אספו נתונים על התמותה ועל המוגבלות שנגרמת כתוצאה מכל אחת מן המחלות וניתחו אותם ביחס להערכות הלאומיות של גורמי הסיכון, בהתאם לקווים המנחים של ארגון הבריאות העולמי. הבנה טובה יותר של מגמות אלה עשויה להביא למדיניות התערבות מתאימה בכל מדינה ומדינה.

שבץ (אילוסטרציה)

שבץ (אילוסטרציה)

מתוך 192 המדינות שמשתייכות לארגון הבריאות העולמי, ב-74 מדינות (39%) גבוה שיעור התמותה משבץ משיעור התמותה ממחלת לב כלילית. ב-62 מהמדינות (32%) גבוה שיעור אובדן כושר שנות-חיים שנגרם משבץ מזה שנגרם ממחלת לב כלילית. שיעור התמותה משבץ הוא בין 12.7% גבוה יותר משיעור התמותה ממחלת לב כלילית ועד 27.2% נמוך יותר. שיעור אובדן כושר משבץ הוא בין 6.2% גבוה יותר משיעור התמותה ממחלת לב כלילית ועד 10.2% נמוך יותר.

הנטל של שבץ גבוה במיוחד בסין, באפריקה ובדרום-אמריקה. הנטל של מחלת לב כלילית גבוה במיוחד במזרח-התיכון, בצפון-אמריקה, באוסטרליה ובאירופה. הכנסה לאומית נמוכה נמצאת בתאחיזה לתמותה ולנטל יחסי גבוהים יותר משבץ. שכיחות מחלת הסוכרת והרמה הממוצעת של כולסטרול בסרום, קשורים כל אחד בנטל יחסי גבוה יותר של מחלת לב כלילית, גם לאחר תיקנון להכנסה הלאומית.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:


Global Variation in the Relative Burden of Stroke and Ischemic Heart Disease: Kim A.S. and Johnston S.C., CIRCULATIONAHA Published online before print July 5, 2011, doi: 10.1161/​111.018820

נושאים קשורים:  כולסטרול,  ארגון הבריאות העולמי,  שבץ,  מחלת לב כלילית,  מחקרים,  אוטם שריר הלב
תגובות