המוגלובין

אבחון פרה-סוכרת וסיכון להתפתחות סוכרת על בסיס HbA1C או גלוקוז בצום

היחס הצולב להתפתחות סוכרת היה 6.00 בקרב אנשים שאובחנו כסובלים מפרה-סוכרת על בסיס המוגלובין מסוכרר בלבד, 6.16 בקרב אלה שאובחנו על בסיס גלוקוז בצום בלבד ו-31.90 בקרב אלה על בסיס שני המדדים

11.07.2011, 11:36

חוקרים מיפן בחנו את הערך של מדדים שמשמשים באבחון פרה-סוכרת - רמת HbA1c או רמת גלוקוז בצום - לניבוי ההתפתחות של סוכרת.

במחקר קוהורט נכללו 4,670 גברים ו-1,571 נשים מטוקיו שגילם 24-82 שנים, שהגיעו לבית-החולים לבדיקת מעקב שגרתית בשנים 1997-2003. במועד ההצטרפות לא אובחנה אצל מי מהם סוכרת (קרי גלוקוז בצום ≥7·0 mmol/L או HbA1c ≥6·5%).

אחר האנשים שאצלם אובחנה פרה-סוכרת (קרי גלוקוז בצום 5·6 - 6·9 mmol/L או HbA1c 5·7 - 6·4% או שניהם), התבצע מעקב מדי שנה. משך המעקב הממוצע היה 4.7 שנים (סטיית תקן 0.7 שנה).

2,092 אנשים מקרב 5,241 המשתתפים אובחנו כחולים בפרה-סוכרת. 412 מהמשתתפים (7%) אובחנו כסובלים מפרה-סוכרת על בסיס HbA1c בלבד. אצל 30 מהם (7%) התפתחה סוכרת. 1,270 מהמשתתפים אובחנו כסובלים מפרה-סוכרת על בסיס גלוקוז בצום בלבד. אצל 108 מהם (9%) התפתחה סוכרת.

היחס הצולב המתוקנן להתפתחות סוכרת היה 6.00 (רווח בר-סמך של 95% 3.76 - 9.56) בקרב אנשים שאובחנו כסובלים מפרה-סוכרת על בסיסHbA1c בלבד, 6.16 (רווח בר-סמך של 95% 4.33 - 8.77) בקרב אנשים שאובחנו כסובלים מפרה-סוכרת על בסיס גלוקוז בצום בלבד ו-31.90 (רווח בר-סמך של 95% 22.60 - 45.00) בקרב אנשים שאובחנו כסובלים מפרה-סוכרת על בסיס שני המדדים.

בשימוש במדד של HbA1c זוהו פחות אנשים כסובלים מפרה-סוכרת מכפי שזוהו על-ידי המדד של גלוקוז בצום, אך שיעור התפתחות הסוכרת בקרב אלה שזוהו כסובלים מפרה-סוכרת היה דומה בשני המקרים. השימוש בשני המדדים במשולב הוא, אפוא, בעל ערך ניבוי גבוה להתפתחות סוכרת, ועשוי לתרום להחלטה להתערבות טיפולית מניעתית.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

HbA1c 5·7-6·4% and impaired fasting plasma glucose for diagnosis of prediabetes and risk of progression to diabetes in Japan (TOPICS 3): a longitudinal cohort studyOriginal TextHeianza Y. et al., The Lancet, Volume 378, Issue 9786, Pages 147 - 155, 9 July 2011

נושאים קשורים:  המוגלובין,  סוכרת,  פרה-סוכרת,  בדיקות דם,  מחקר קוהורט,  גלוקוז בצום,  מחקרים
תגובות