סרטן

האם יש קשר בין השמנה בגיל מסוים לבין הסיכון לתמותה מסרטן?

הקשר של מדד מסת הגוף (BMI) בשלבים מוקדמים של הבגרות ושל גיל הביניים עם תמותה עתידית של סוגי סרטן מוגדרי-מיקום: מחקר הבריאות של בוגרי הרווארד

04.07.2011, 12:42

הקשר בין שמנוניות (Adiposity) בשלבים מוקדמים של הבגרות ובין התפתחות עוקבת של סוגי סרטן מסוימים, אינו ברור. יתר על כן, הפוטנציאל לתיווך של שמנוניות בגיל הביניים לא נבחן היטב. במחקר נדיר, נחקר הקשר בין מדד מסת הגוף (BMI) בשלבים המוקדמים של הבגרות עם תמותה ממספר סוגי סרטן מוגדרי- מיקום.

שמנוניות בשלבים מוקדמים של הבגרות אילוסטרציה)

שמנוניות בשלבים מוקדמים של הבגרות אילוסטרציה)

19,593 גברים שהיו במסגרת ניסוי המעקב הבריאותי של בוגרי הארווארד, עברו בדיקה פיזיקלית באוניברסיטה בין השנים 1914 ל-1952 (גיל ממוצע: 18.4 שנים) והחזירו שאלון בשנת 1962 או 1966 (גיל ממוצע: 45.1 שנים). ה- BMI חושב כיחס בין המשקל (kg) לגובה בריבוע (m2) בשתי נקודות זמן. מעקב מצב חיים נמשך עד למקסימום של 82 שנה.

נמצאו שיפועים חיוביים בין תמותה מסרטן בגיל הבגרות המוקדם לבין ה- BMI, עבור כלל מקרי הסרטן המאוחדים. (adjusted hazard ratio [HR] = 1.11; 95% confidence interval [CI]: 1.05–1.17 for a one standard deviation increase in early adulthood BMI).

כמו כן, נמצאו שיפועים חיוביים עבור סרטן ריאות (HR = 1.24; 95% CI = 1.10–1.40) וסרטן עור
(HR = 1.29; 95% CI = 0.96–1.75). נצפה גם קשר ברור עבור סרטני הוושט וסרטני מערכת המין והשתן. תיווך על ידי BMI בגיל הביניים נמצא מינימלי.

החוקרים הסיקו כי BMI גבוה יותר בשלבים המוקדמים של הבגרות הוא כנראה גורם סיכון ישיר לסוגי סרטן מסוימים, המופיעים מספר עשורים לאחר מכן.

מקור:

Association of body mass index in early adulthood and middle age with future site-specific cancer mortality: the Harvard Alumni Health Study: Gray L. et al., Ann Oncol. 2011 Jun 15.  Advance Online Publication

נושאים קשורים:  סרטן,  מדד מסת הגוף,  השמנה,  החברה הישראלית למחקר וטיפול בהשמנה,  מחקרים
תגובות