הודעות הוועד

פרוטוקול ישיבת הועד - מרץ 2011

על הפרק: חברת אייקון | אתר האיגוד | סדנת סופ"ש | יום אורינטציה למתמחים | חשיפת האיגוד | מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

03.07.2011, 14:13

נוכחים: טלי-קינן בוקר, אהוד מירון.

1. פגישה עם מיכל אגוזי ואבישי זהר - חברת אייקון - בנושא סדנת תקשורת לאיגוד.
הוצגה פעילות החברה. התוכן המתוכנן של הסדנה כ- 6 שעות בנושא ניהול משברים מול התקשורת ושימוש בתקשורת להעברת מסרים.

2. פגישה עם אמיר דורון - חברת מדיה-פארם - בנושא אתר האינטרנט של האיגוד.
הוצגה מתכונת העבודה של אתר האינטרנט doctorsonly של הר"י והתכנים שלו.
הקמת האתר לאיגוד אינה כרוכה בתשלום.
סוכם כי אמיר יעביר טופס אפיון לצורך הקמת האתר.
האיגוד יקבע איש קשר לצורך הגדרת התכנים, אישור תכנים והעברת תכנים.
עם הקמת האתר יקבלו חברי האיגוד ניוזלטר המאפשר את הגישה לאתר ובהמשך יקבלו הודעות על הוספת תכנים חדשים.

3. דיון בנושא סדנת סוף שבוע של האיגוד.
מוצע לקיים סדנת סוף שבוע באחד מסופי השבוע של חודש ספטמבר, טרם החגים.
מקום הסדנה יקבע בהמשך.
במסגרת הסדנה תתקיים סדנת תקשורת (סעיף 1) וכן יושלם הדיון בנושא מסמך עתיד בריאות הציבור.
במסגרת סדנה זו תתקיימנה גם בחירות חדשות לועד האיגוד.
ועדה לוגיסטית תיקבע במהלך השבועיים הקרובים.

4. עדכון בנושא יום האוריינטציה של המתמחים שהתקיים באוני' בן-גוריון - הגיעו כ- 10 מתמחים לדוכן של האיגוד והביעו התעניינות. קיבלו מידע ודרכי התקשרות לצורך מידע נוסף.

5. ישנן דוגמאות רבות להיעדר חשיפה מספקת של האיגוד, בראש ובראשונה בפני דיסציפלינות רפואיות אחרות (ראה דוגמת הקמת הויקירפואה ודיונים במועצות לאומיות). צריך לחשוב על דרכים נוספות להגדלת החשיפה של האיגוד. הקמת האתר צפויה לסייע בכך.

6. הוצאת מכתב למנכ"ל המתייחס להמלצות המופיעות בחוזר מנכ"ל בנושא מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות - יש לנסח מכתב של האיגוד המתייחס לחשיבות הפנייה לאיגוד לצורך ייעוץ בנדון כגוף אובייקטיבי וחסר פניות וכן לגבי תוכן ההמלצות.

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות