תרופות אנטי-אפילפטיות

עיכוב התפתחותי בקרב ילדים שנחשפו כעוברים לולפורט או לקרבמזפין

במחקר שבחן את הסיכון היחסי לאיחור התפתחותי בעקבות חשיפה של העובר לטיפול חד-תרופתי של האם עם תרופות אנטי-אפילפטיות, נמצאה השפעה חמורה לחשיפה לולפורט או לקרבמזפין. לא נמצאה השפעה משמעותית לחשיפה ללמוטריגין

29.06.2011, 13:14

במחקר תצפיתי, שנערך באירלנד, נבחן הסיכון היחסי לאיחור התפתחותי בעקבות חשיפה של העובר לתרופות אנטי-אפילפטיות. ההשוואה נעשתה בין טיפול חד-תרופתי עם למוטריגין (LTG), ולפורט (NaV) וקרבמזפין (CBZ).

210 ילדים, שגילם 9 -60 חודשים, עברו הערכה התפתחותית על-פי מדד ביילי או על-פי מדד גריפית'. בקרב 23 ילדים (39.6%) שנחשפו כעוברים ל-NaV,  עשרה ילדים (20.4%) שנחשפו כעוברים ל-CBZ וילד אחד (2.9%) שנחשף כעובר ל-LTG נמצא עיכוב התפתחותי קל או משמעותי. בקבוצת הביקורת נמצא עיכוב התפתחותי בקרב 2 (4.5%) מהילדים.

היחסים הצולבים היו 26.1 (רווח בר-סמך של 95% 4.9 - 139) עבור חשיפה ל-NaV ו- 7.7 (רווח בר-סמך של 95% 1.4 - 43.1) עבור חשיפה ל-CBZ. נראה, אפוא, שחשיפה של העובר לולפורט או לקרבמזפין, אך לא ללמוטריגין, היא בעלת השלכות משמעותיות על ההתפתחות הנוירולוגית.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור: Neurodevelopment of children exposed in utero to lamotrigine, sodium valproate and carbamazepine: Cummings C et al., Arch Dis Child. 2011 Jul; 96 (7): 643-7.

נושאים קשורים:  תרופות אנטי-אפילפטיות,  הריון,  אפילפסיה,  למוטריגין,  ולפורט,  קרבמזפין,  מחקרים
תגובות