מוות בעריסה

קשר בין הנקה לבין ירידה בסיכון ממוות בעריסה

נמצא שבהשוואה לסיכון של תינוקות שלא הונקו כלל, היה היחס הצולב של הסיכון של תינוקות שהונקו (תקופה כלשהי, כמות כלשהי) 0.40, של תינוקות שהונקו בגיל חודשיים או יותר 0.38 ושל תינוקות שניזונו כל התקופה מחלב-אם בלבד 0.27

27.06.2011, 09:08

הקשר בין הנקה לבין הסיכון למוות בעריסה נבחן במטה-אנליזה של פרסומים שפורסמו בין השנים 1966 - 2009. המחקר כלל 333 תינוקות שמתו מוות בעריסה ו-998 תינוקות בריאים.

הנקה (אילוסטרציה)

הנקה (אילוסטרציה)

73% מהתינוקות שמתו מוות בעריסה ושנכללו במחקר מתו טרם הגיעם לגיל חצי שנה. נמצא שהיחס הצולב בין הסיכון של תינוקות שהונקו (משך זמן כלשהו, כמות כלשהי) למות מוות בעריסה לעומת הסיכון של תינוקות שלא הונקו כלל היה 0.40 (רווח בר-סמך של 95% 0.35 - 0.44). היחס הצולב בין הסיכון של תינוקות שהונקו בגיל חודשיים או יותר לעומת הסיכון של תינוקות שלא הונקו כלל היה 0.38 (רווח בר-סמך של 95% 0.27 - 0.54).

היחס הצולב בין הסיכון של תינוקות שניזונו מחלב-אם בלבד, כל התקופה, לעומת הסיכון של תינוקות שלא הונקו כלל היה 0.27 (רווח בר-סמך של 95% 0.24 - 0.31).

מהנתונים עולה שהנקה היא בעלת ערך הגנתי בפני מוות בעריסה. הערך ההגנתי של ההנקה עולה כאשר חלב-אם הוא התזונה הבלעדית של התינוק. החוקרים ממליצים שחלב-אם יהיה תזונתו הבלעדית של התינוק עד גיל חצי שנה, וחלק מהתזונה עד גיל שנה.

המנגנון שבו משפיעה הנקה על הסיכון למוות בעריסה לא ידוע. החוקרים מעלים את האפשרות שתינוקות יונקים מתעוררים ביתר קלות בגיל שבו הם מצויים בסיכון הגבוה ביותר למוות בעריסה (חודשיים עד ארבעה חודשים). בנוסף, יתכן שהתרומה נובעת מהקניית חסינות טובה יותר בפני זיהומים קלים, שתכופות נצפים כמה ימים לפני אירוע של מוות בעריסה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: A Meta-analysis: Hauck F.R. et al., Pediatrics, Published online June 13, 2011 (doi: 0.1542/peds.2010-3000)

נושאים קשורים:  מוות בעריסה,  הנקה,  חלב אם,  מחקרים
תגובות