יתר לחץ דם

מלטונין עשוי להועיל במצב של משקל יתר ולשפר את מטבוליזם השומנים בבני אדם

השפעות מועילות של מלטונין על השמנה ופרופיל השומנים בחולדות צעירות סוכרתיות ושמנות מזן צוקר

חוקרים באוניברסיטה של גרנדה, ספרד, חקרו את השפעותיו של מלטונין על השמנה ויתר לחץ דם סיסטולי הקשורים להשמנה ולדיסליפידמיה (רמות כולסטרול גבוהות ו/או טריגליצרידים גבוהות) בחולדות צעירות סוכרתיות ושמנות מזן צוקר (ZDF).

הניסוי נערך על 30 חולדות ZDF ו-30 חולדות צעירות סוכרתיות רזות מזן צוקר (ZL) בגיל 6 שבועות. החולדות חולקו ל-3 קבוצות ניסוי – קבוצת הביקורת (N) , שלא קיבלה טיפול, קבוצת האינבו (V) שקיבלה את תמיסת נשא המלטונין בלבד) והקבוצה שקיבלה מלטונין (M) במינון 10 מ"ג\ק"ג\ביום. הניסוי נערך במשך 6 שבועות והחולדות טופלו במלטונין או בתמיסת נשא המלטונין, במי השתייה, בהתאם לקבוצה.

בתום הניסוי נצפתה הפחתה בעליה הממוצעת במשקל החולדות בקבוצת M-ZDF בהשוואה לקבוצת N-ZDF, ללא הבדלים בצריכת המזון.

חולדות שטופלו במלטונין (M-ZDF) הראו הפחתה של יתר לחץ הדם הציסטולי, אך ללא משמעות סטטיסטית.
באותן חולדות נצפה שיפור משמעותי בדיסליפידמיה שהתבטא בירידה בהיפרטריגליצרידמיה מרמות של – 580 ± 40 מ"ג\דצ"ל לרמות של - 420.6 ± 40.9 מ"ג\דצ"ל (P<0.01).

מלטונין העלה את רמות הHDL-כולסטרול (ליפופרוטאינים בעלי צפיפות גבוהה), בחולדות ZDF-M ו- M-ZL והפחית משמעותית את רמות LDL-הכולסטרול (ליפופרוטאינים בעלי צפיפות נמוכה), בחולדות ,M-ZDF אך לא נצפתה השפעה על רמות הכולסטרול הכלליות.

החוקרים הניחו כי מלטונין עשוי להועיל במצב של משקל יתר ולשפר את מטבוליזם השומנים בבני אדם. כיוון שהיתרונות נצפו בחולדות צעירות (לפני הופעת סיבוכים מטבוליים וואסקולריים מתקדמים) - מלטונין עשוי להועיל במניעת מחלות לב וכלי דם הקשורות להשמנה ולדיסליפידמיה.

מקור:

Beneficial effects of melatonin on obesity and lipid profile in young Zucker diabetic fattyrats: Agil A, et al.,J Pineal Res. 2011 Mar; 50(2):207-12. doi: 10.1111/j.1600-079X.2010.00830.x. Advanced online publication 2010 Nov 19

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם,  מטבוליזם,  מלטונין,  שומנים בדם,  מחקרים
תגובות