שלפוחית השתן

סוליפנאצין עשוי להפחית את תכיפות השתנת הלילה ולשפר את איכות השינה

במחקר הושווה סוליפנאצין לאינבו, בחולים הסובלים מפעילות יתר של שלפוחית השתן הקשורה בהשתנת לילה

20.06.2011, 15:48

מטרת הניסוי הקליני הייתה להשוות בין השפעת הטיפול בתרופה האנטי-כולינרגית, סוליפנאצין (Vesicare, בישראל) לבין אינבו, על שינויים בהשתנת לילה ועל נתונים הקשורים לשינה, בחולים הסובלים מפעילות-יתר של שלפוחית השתן הקשורה להשתנת לילה.

שינה ללא הפרעה (אילוסטרציה)

שינה ללא הפרעה (אילוסטרציה)

קבוצת החוקרים ביצעה ניתוח נתונים של תתי-קבוצות שהשתתפו בניסוי קליני מבוקר ואקראי של סוליפנאצין (5 או 10 מ"ג) ביפן. גברים ונשים בני בגילאי 20 שנים ויותר, שסבלו מפעילות-יתר של שלפוחית השתן, נכללו במחקר. חולים אשר השתינו לפחות פעם בלילה בתחילת הניסוי ואשר עברו הערכת פעילות ואיכות חיים בנקודת ההתחלה של הניסוי ולאחר 12 שבועות (תום הטיפול) נכללו בניתוח הנתונים. החוקרים השוו את השינויים בהשתנת לילה ובתדירות ההשתנה במהלך היום, בנפח השתן בעת ההשתנה, באורך השינה, בשעות של שינה ללא הפרעה ובאיכות החיים הקשורה לשינה בין קבוצת האינבו לבין הקבוצה המטופלת, בתום הטיפול.

ניתוח נתוני תתי-קבוצות כלל 962 חולים. סוליפנאצין 10 מ"ג הפחית משמעותית את מקרי השתנת הלילה ב-0.46 מקרים ( p=0.0449 ). סוליפנאצין 5 מ"ג ו 10 מ"ג הגדילו משמעותית את נפח השתן בכל השתנה ב 30 מ"ל ו 41 מ"ל, בהתאמה (p=0.0033 ו<0.0001 p, בהתאמה).

בהשוואה לאינבו (33 דקות), שעות השינה ללא הפרעה התארכו משמעותית ב-59 ו-60 דקות (p=0.0196 ו- p=0.0195) בחולים שנטלו סוליפנאצין 5 מ"ג ו-10 מ"ג, בהתאמה. שיפור משמעותי נצפה באיכות החיים הקשורה לשינה, בטיפול בסוליפנאצין 5 מ"ג ו 10 מ"ג (כל אחד p <0.001). החוקרים ציינו שיש לפרש בזהירות את התוצאות בשל האופי הניסיוני של ניתוח זה.

מסקנות החוקרים היו שנטילת סוליפנאצין 10 מ"ג מפחיתה את מקרי השתנת הלילה. נטילת סולפינאצין 5 מ"ג ו- 10 מ"ג מגדילה את נפח השתן בכל השתנת לילה ועשויה לשפר את איכות השינה ואת איכות החיים הקשורה לשינה, בחולים עם פעילות יתר של שלפוחית השתן.

מקור:

Efficacy of Solifenacin on Nocturia in Japanese Patients With Overactive Bladder: Impact on Sleep Evaluated by Bladder Diary: Yokoyama O et al., J Urol. 2011 May 14. Advance online publication

נושאים קשורים:  שלפוחית השתן,  אורולוגיה,  סוליפנאצין,  מחקרים
תגובות