עובר

חשיפה של העובר לתרכובות אורגנו-כלוריות משפיעה על גודל הילוד

נמצא קשר הפוך בין הריכוז של DDT, DDE, HCB, β-HCH לבין משקל הילוד, אורכו והיקף הגולגולת שלו

15.06.2011, 20:46

חוקרים מספרד בחנו את הקשר בין גודל הילוד לבין הריכוז של תרכובות אורגנו-כלוריות (תרכובות פחמן שכוללות כלור) בחבל הטבור.

במסגרת המחקר עקבו החוקרים אחר 494 אמהות ואחר הילודים שלהן, שנולדו בשנים 2003 - 2006. נבדק משקלם של הילודים, אורכם והיקף הגולגולת שלהם. התרכובות האורגנו-כלוריות אשר ריכוזן נקבע בסרום בחבל הטבור היו DDTי(4,4′-dichlorodiphenyltrichloroethane), DDE (4,4′-1,1-dichloro-2,2-bis p-dichlorodiphenylethylene), HCB (hexachlorobenzene), β-HCHי(β-hexachlorocyclohexane) ונגזרות 118, 138, 153 ו-180 של PCBי(4 polychlorinated biphenyl).

עובר ברחם (אילוסטרציה)

עובר ברחם (אילוסטרציה)

הריכוז החציוני של DDT, DDE, HCB, β-HCH ושל כלל תרכובות PCBי(ΣPCBs) היה, בהתאמה, 0.02, 0.46, 0.22, 0.09 ו-0.35 ננוגרם/מיליליטר. קשר הפוך משמעותי נמצא בין משקל הילוד לבין הריכוז של DDT ושל DDE. על כל עלייה פי עשר בריכוז DDT נמצאה ירידה של 63 גרם במשקל הילוד (P=0.022), ועל כל עלייה פי עשר בריכוז DDE נמצאה ירידה של 107 גרם (P=0.038). קשר הפוך, מובחן פחות, נמצא גם בין משקל הילוד לבין ריכוז HCB ו- β-HCH. קשר הפוך משמעותי נמצא בין אורך הילוד לבין הריכוז של HCB, עם ירידה של 0.39 ס"מ (P=0.047) לכל עלייה של פי עשר בריכוז. בקרב ילודים שבחבל הטבור שלהם נמצא ריכוז DDT גבוה מהריכוז החציוני, נמצאה ירידה של 0.26 ס"מ בהיקף הגולגולת (רווח בר-סמך של 95% -0.48 - -0.03, P=0.028).

מהמחקר עולה שחשיפה של העובר לתרכובות אורגנו-כלוריות עלולה לפגוע בהתפתחותו. תרכובות אורגנו-כלוריות הן מרכיב מרכזי בחומרי-הדברה שונים. המנגנון שבו משפיעות תרכובות אלה על התפתחות העובר לא ברור, אך החוורים משערים שתתכן השפעה שלהן על המערכת האנדוקרינית והפרעה לפעילות התקינה של הורמוני תירואיד.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Prenatal Exposure to Organochlorine Compounds and Birth Size: Lopez-Espinosa et al., Pediatrics, published online June 13, 2011 doi: 10.1542

נושאים קשורים:  עובר,  חומרי הדברה,  מחקרים
תגובות