לבלב

קשר בין עישון לבין פיברוזיס של הלבלב

במחקר רטרוספקטיבי נמצא שהשכיחות של פיברוזיס חמור בלבלב גבוהה יותר בקרב אנשים שעישנו (smokers) מאשר בקרב אנשים שלא עישנו מעולם (never-smokers) או שעישנו והפסיקו לעשן (ex-smokers)

15.06.2011, 15:07

במחקר רטרוספקטיבי נבדקו רקמות לבלב וכבד, אשר נאספו בנתיחות שלאחר המוות שבוצעו בשנים 2005 - 2007. 111 נתיחות נכללו במחקר. חומרת הפיברוזיס בלבלב נבחנה בלבלב כולו, בחלק התוך-אונתי ובחלק הבין-אונתי. דרגת החומרה של הפיברוזיס בלבלב הוגדרה כ- PF 0י(0% - 25%), PF 1י(25% - 50%) או PF 2 (מעל 50%). נתונים על הרגלי העישון נלקחו מהתיקים הרפואיים.

לבלב (אילוסטרציה)

לבלב (אילוסטרציה)

פיברוזיס חמור בכל הלבלב נמצא בשכיחות גבוהה יותר בקרב אנשים שעישנו (smokers) מאשר בקרב אנשים שלא עישנו מעולם (never-smokers) (42.9% לעומת 26.5%, P=0.027). גם בחלק התוך-אונתי נמצא פיברוזיס חמור בשכיחות גבוהה יותר בקרב אנשים שעישנו מאשר בקרב אנשים שלא עישנו מעולם (39.3% לעומת 15.6%, P=0.013). לא נמצאו הבדלים בשכיחות פיברוזיס בלבלב בין אנשים שעישנו והפסיקו לעשן (ex-smokers) לבין אנשים שלא עישנו מעולם. לא נמצאו בין שלוש הקבוצות הבדלים בשכיחות של פיברוזיס בחלק הבין-אונתי. לא נמצא קשר בין השכיחות של הפיברוזיס בלבלב לבין גיל (P=0.893)יBMI (P=0.707) או לבלב שומני (P=0.916).

ערכה: ד"ר דורית שנון

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

מקור:

Smoking Is Related to Pancreatic Fibrosis in Humans: van Geenen E.J.M. et al., The American Journal of Gastroenterology 106, 1161-1166 (June 2011) | doi:10.1038/ajg.2011.43

נושאים קשורים:  לבלב,  עישון,  גמילה מעישון,  פיברוזיס,  מחקרים
תגובות