הפטיטיס

טלפרביר יעיל למדי בטיפול ב-HCV מגנוטיפ 2, אך לא ב-HCV מגנוטיפ 3

בניסוי קליני phase IIa, נצפתה בטיפול משולב עם טלפרביר+פג-אינטרפרון+ריבוירין תגובה וירולוגית מתמשכת בקרב כל חמשת החולים עם HCV מגנוטיפ 2

15.06.2011, 15:10

לאחרונה, אישר ה-FDA את התרופה telaprevir לטיפול משלים לפג-אינטרפרון+ריבוירין בהפטיטיס C מגנוטיפ 1. החומר הפעיל בתרופה הוא מעכב פרוטאזות, ופועל ישירות כנגד הוירוס. הטיפול המשולש יעיל יותר מטיפול עם פג-אינטרפרון+ריבוירין בלבד.

בניסוי קליני phase IIa, ניסוי אקראי כפול סמיות, שנערך בכמה מרכזים באירופה ובארצות-הברית, נבחנה יעילותה של טלפרביר הן כטיפול חד-תרופתי והן כטיפול משלים, בהפטיטיס C מגנוטיפ 2 או מגנוטיפ 3.

23 חולים עם HCV מגנוטיפ 2 ו-26 חולים עם HCV מגנוטיפ 3 השתתפו בניסוי. הם חולקו לשלוש קבוצות וטופלו 15 ימים באחד מהטיפולים: קבוצה אחת קיבלה טלפרביר כטיפול חד-תרופתי, 750 מ"ג כל שמונה שעות, קבוצה שניה קיבלה 15 ימים טיפול משולב שכלל 180 מיקרוגרם פג-אינטרפרון פעם בשבוע, 400 מיליגרם ריבוירין פעמיים ביום וטלפרביר, קבוצה שלישית קיבלה פג-אינטרפרון+ריבוירין ותרופת-דמה. לאחר מכן טופלו כל הקבוצות עם פג-אינטרפרון+ריבוירין 22 או 24 שבועות. לבחינת יעילות הטיפול נבדקה רמתHCV RNA בפלסמה.

בכל החולים עם HCV מגנוטיפ 2 נצפתה ירידה ברמת HCV RNA, גם באלה שקיבלו טלפרביר כטיפול חד-תרופתי. בחולים שקיבלו טלפרביר היתה הירידה מהירה יותר מאשר באלה שלא קיבלו טלפרביר. לאחר 15 ימי הטיפול הראשונים בקרב 0% מהחולים שקיבלו טלפרביר כטיפול חד-תרופתי, 40% מאלה שקיבלו את הטיפול המשולש ו-22% מאלה שקיבלו פג-אינטרפרון+ריבוירין בלבד לא זוהה בפלסמה HCV RNA. אצל 6 מ-9 החולים שקיבלו טלפרביר בלבד נצפתה ירידה ב-HCV RNA כבר ב-15 הימים הראשונים. שיעור השכיחות של התגובה הוירולוגית המתמשכת בקרב שלוש הקבוצות היה, בהתאמה, 56% (5 מ-9), 100% (5 מ-5) ו-89% (8 מ-9).

בקרב החולים עם HCV מגנוטיפ 3 שקיבלו טלפרביר כטיפול חד-תרופתי נצפתה ירידה מתונה בלבד. בקרב אלה שקיבלו פג-אינטרפרון+ריבוירין נצפתה ירידה מהירה, שהיתה דומה בין אם קיבלו טלפרביר ובין אם לאו. אצל 3 מהחולים שקיבלו טלפרביר בלבד נצפתה ירידה ב-HCV RNA כבר ב-15 הימים הראשונים. שיעור השכיחות של התגובה הוירולוגית המתמשכת בקרב שלוש הקבוצות היה, בהתאמה, 50% (4 מ-8), 67% (6 מ-9) ו-44% (4 מ-9). 7 חולים (2 שטופלו עם טלפרביר בלבד, 3 שקיבלו טיפול משולש ו-2 שקיבלו פג-אינטרפרון+ריבוירין) סבלו מהישנות המחלה.

מסקנתם של החוקרים היא שטלפרביר כטיפול חד-תרופתי מביאה לירידה ברמתHCV RNA בקרב חולים עם HCV מגנוטיפ 2, אך השפעתה בקרב חולים עם HCV מגנוטיפ 3 מוגבלת.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:

Foste G.R. et al., Telaprevir alone or with peginterferon and ribavirin reduces HCV RNA in patients with chronic genotype 2 but not 3 infections. Gastroenterology 2011 Jun 1 (e-pub ahead of print)

עוד בנושא:
ה- FDA אישרה תכשיר חדש, טלאפרביר (Telaprevir), במתן דרך הפה, לטיפול במחלת הפטיטיס C כרונית

נושאים קשורים:  הפטיטיס,  דלקת כבד,  ריבוירין,  פג-אינטרפרון,  מחקרים
תגובות