סרטן שד

ירידה בשכיחות סרטן שד בקרב נשים שקיבלו אקסמסטן

במעקב שמשכו החציוני כשלוש שנים, נמצאה ירידה בשכיחות השנתית של סרטן שד פולשני בקרב נשים לאחר מנופאוזה שקיבלו אקסמסטן (HR 0.35). ירידה נמצאה גם בשכיחות השנתית של סרטן שד פולשני ולא-פולשני - HR 0.47

09.06.2011, 17:36

בניסוי קליני אקראי סמוי-כפול נבחנה ההשפעה של אקסמסטן על השכיחות של התפתחות סרטן שד. 4,560 נשים לאחר מנופאוזה השתתפו בניסוי. גילן החציוני היה 62.5 שנים, ומדד הסיכון Gail שלהן היה 2.3%.

לכל המשתתפות היה לפחות אחד מגורמי הסיכון הבאים: גיל 60 שנה ויותר; מדד סיכון Gail גבוה מ-1.66%; היפרפלסיה לא-טיפוסית לובולרית או דוקטלית או קרצינומה לובולרית; קרצינומה דוקטלית עם כריתת-שד מלאה.

הן חולקו אקראית לשתי קבוצות – קבוצה אחת קיבלה אקסמסטן (מעכב ארומטאז) והקבוצה האחרת קיבלה תרופת-דמה.

לאחר מעקב, שמשכו החציוני היה 35 חודשים, נמצא סרטן שד פולשני בקרב 11 מהנשים שקיבלו אקסמסטן ובקרב 32 מהנשים שלא קיבלו אקסמסטן. השכיחות השנתית של סרטן שד פולשני היתה 0.19% בקרב אלה שקיבלו את התרופה לעומת 0.65% בקרב אלה שלא קיבלו את התרופה – HR 0.35 (רווח בר-סמך של 95% 0.18 – 0.70).

השכיחות השנתית של סרטן שד פולשני ולא-פולשני היתה 0.35% בקרב אלה שקיבלו את התרופה לעומת 0.77% בקרב אלה שלא קיבלו את התרופה – HR 0.47 (רווח בר-סמך של 95% 0.27 – 0.79).

לא נמצאו בין הקבוצות הבדלים משמעותיים בשכיחות של שברים, ארועים קרדיו-וסקולריים, סוגים אחרים של סרטן או תמותה. ההשפעה על איכות החיים, כפי שדווחה על-ידי המשתתפות, היתה מעטה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Exemestane for Breast-Cancer Prevention in Postmenopausal Women. Paul E. Goss, et al., 10.1056/NEJMoa1103507, published on June 4, 2011, at NEJM.org.

סרטן שד, אקסמסטן, מעכב ארומטאז, טמוקסיפן, מניעת סרטן

נושאים קשורים:  סרטן שד,  מחקרים
תגובות