חדשות

סקר גיאוקרטוגרפיה: נמשכת התמיכה הציבורית הגורפת במאבק הרופאים

90% מהציבור סבור כי יש לדרוש הגדלת תקנים של הרופאים, כחלק מההסכם הקיבוצי שיחתם בין הרופאים למדינה. מרבית הציבור (77%) אינו תומך בעמדת משרד האוצר

סקר שערכה חברת גיאוקרטוגרפיה העלה כי רוב הציבור בישראל תומך באופן גורף מאבק הרופאים. מהסקר עולה כי הציבור הישראלי סבור שמאבקם מוצדק, שיש לתמרץ רופאים שבוחרים במקצועות שיש בהם מחסור בכוח-אדם, וגם ברופאים שמוכנים לעבוד בפריפריה. כמו כן, על פי הסקר,  מהציבור מצדיק את דרישת הרופאים להעלאת שכר השעה שלהם.

שביתת הרופאים: המגעים עם האוצר מתחדשים

רוב הציבור בישראל תומך באופן גורף מאבק הרופאים (צילום: יח"צ הר"י)

בשלושת החודשים האחרונים בוחנת "גיאוקרטוגרפיה" באמצעות סקרים את עמדות הציבור בנוגע למאבק הרופאים. לדברי פרופסור אבי דגני, נשיא "גיאוקרטוגרפיה" עולה מניתוח הסקרים כי התמיכה המאסיבית של הציבור ברופאים נמשכת ובחלק מהפרמטרים אף נרשמה באחרונה אפילו התחזקות.

מממצאי הסקר האחרון עולה: 73% מהציבור ממשיך לתמוך במאבק הרופאים, וסבור שמאבקם מוצדק.
נתונים נוספים: יש לתת תמריץ לרופאים הבוחרים במקצועות רפואה בהם קיים מחסור (86%), ויש לתמרץ רופאים שמוכנים לעבוד בפריפריה (86%).

90% מהציבור סבור שיש לדרוש את הגדלת התקנים של הרופאים, כחלק מההסכם הקיבוצי שיחתם בין הרופאים למדינה. 77% אינו תומך בעמדת משרד האוצר, הרואה את דרישות הרופאים כמוגזמות.

הסקר נערך באמצעות משאל טלפוני בקרב 500 גברים ונשים, המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישובים היהודיים ישראל. הסקר בוצע בשבוע האחרון של מאי 2011.

להלן פירוט הממצאים העקריים העולים מהסקר:
התמיכה במאבק הרופאים: 73% ממשיכים לתמוך וסבורים שהמאבק מוצדק. שיעורי התמיכה בשביתת רופאים נותרו דומים לאלו שהיו בסקר הקודם (אמצע מאי)  - 70%. באפריל - 68%.

שיעור גבוה יותר בקרב נשים (79%) ובעלי רמת הכנסה גבוהה (79%) סבור שמאבק הרופאים מוצדק, לעומת 63% מהגברים ו- 68% מבעלי הכנסה שמתחת לממוצע.

ניכרת עלייה בשיעור ההסכמה עם הטענה שיש להעלות את שכר הרופאים מ-42שקל לשעה, ל-60 שקל לשעה. 77% מהציבור (לעומת 68% באמצע מאי ו-70% בחודש אפריל) ציינו שיש להעלות את שכר הרופאים.
שיעור גבוה יותר בקרב נשים (84%) סבורות שיש להעלות את שכר הרופאים.

רוב הציבור מסכים עם הטענה שיש לתת תמריץ לרופאים, הבוחרים במקצועות בהם קיים מחסור ברופאים (86%), ולרופאים שמוכנים לעבוד בפריפריה (86%). בחודש אפריל שיעורם היה זהה פחות או יותר: 92% ו-88% בהתאמה.

מהסקר האחרון עולה הסכמה גורפת (90%), עם הטענה שעל ההסתדרות הרפואית לדרוש הגדלת התקנים של הרופאים, כחלק מההסכם הקיבוצי שיחתם בין הרופאים למדינה.

מרבית הציבור (77%) איננו תומך בעמדת משרד האוצר, הרואה את דרישות הרופאים כמוגזמות. שיעור גבוה יותר בקרב נשים (83%) ובעלי רמת הכנסה גבוהה (82%) סבורים שהאוצר איננו צודק בעמדתו.

נושאים קשורים:  חדשות,  שביתת הרופאים
תגובות