חדשות

רק שליש מרופאי הקהילה בדרום שומרים על קשר עם מטופלים שנשלחו לאשפוז

"הרפואה" מדווח על תוצאות סקר שנערך בין רופאי קהילה ומשפחה באזור הדרום ומצביע על הצורך לשפר את איכות הקשר בין הרופאים לבין מטופליהם הנשלחים לאשפוז בבית חולים

סקר שנערך בקרב רופאי משפחה משירותי בריאות כללית במחוז הדרום המטפלים במבוגרים בקהילה, העלה, כי רק שליש מהם, וזאת על-פי הצהרתם, אכן שומרים בפועל על קשר עם מטופליהם, הנשלחים על-ידם לאשפוז בבית החולים.

הסקר נועד להעריך את מידת הקשר שבין הרופא הראשוני (רופא משפחה/קהילה) שאליו פונה המטופל וממנו הוא נשלח לאשפוז, לבין הצוות הרפואי בבית החולים, המטופל עצמו או משפחתו.

המסקנה הברורה העולה מתוצאותיו הייתה: יש צורך לשפר את הקשר הזה, כדי לשפר עוד יותר את איכות הטיפול.

מתוצאות הסקר שבוצע באמצעות שאלונים לרופאים, ופרטיו פורסמו בגיליון האחרון של "הרפואה", עולה כי בעוד שמחצית מהרופאים המשיבים סבורים שיש צורך ליצור קשר תמיד או כמעט תמיד עם המחלקה המאשפזת במקרים של אשפוז פנימי, כירורגי, אונקולוגי או ילדים - בפועל רק שליש מהרופאים עושים זאת.

שמירת הקשר השכיחה ביותר היא באמצעות הטלפון (יותר מאשר ביקור הרופא אצל מטופלו השוהה במחלקה). תקשורת ממוחשבת בין רופאי בית החולים המאשפז לבין רופאים ראשוניים אלו, לא הייתה מפותחת דיה עת עריכת הסקר עצמו (2007), נאמר בדיווח המסכם, אבל 96.6% ממשתתפי הסקר מסרו כי הם מתחברים לתוכנה ממוחשבת, לקבלת מידע על מטופליהם.

79% מהנשאלים סבורים כי ביקור אצל המטופל המאושפז, מחזק את האמון שבין הרופא למטופל. עם זאת הצביעו הרופאים על קיומם של קשיי תקשורת ומחסומים בין הרופא הראשוני המטפל, לבין רופאי המחלקה בבית החולים. עקב מסירת מידע חלקי ודחייה מצד רופאי המחלקה. המחסומים העיקריים שמנעו ביקור רופא ראשוני אצל מטופלו המאושפז הם: עומס עבודה וחוסר הקצאת זמן לכך בתוכנית העבודה.

את הסקר ביצעו ששון מנחם, אינה רויטגרץ מהמחלקה לרפואת משפחה בשירותי בריאות כללית מחוז דרום והמרכז ופסח שורצמן מהמחלקה לרפואת משפחה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בדיווח ל"הרפואה" נמסר כי 269 שאלונים הופצו לצורך הסקר, אך רק 119 ענו לו. רובם עובדים כשכירים במרפאה עירונית בבאר-שבע או מחוץ לעיר, או במרפאת המגזר הבדואי או במרפאה כפרית או עצמאית בבאר-שבע.

הסקר, הדגישו עורכיו, אינו חף ממגבלות: הוא בוצע רק בקרב רופאים בדרום ולכן אינו משקף בהכרח עמדות של רופאים באזורים אחרים בישראל או עובדי קופות חולים אחרות. גם העובדה שלתושבי אזור הנגב קיים בית חולים אשפוזי ציבורי אחד לעומת כמה בתי חולים במיוחד באזור המרכז נלקחה בחשבון. כן ציינו עורכי הסקר שרק כ-44% מהרופאים נענו להשיב לשאלות ולכן המדגם עלול לייצג רק חלק מרופאי המחוז. כן הובאו בחשבון מגבלות אחרות שצוינו בסיכום.

ועם כל זאת, הסקר ממחיש את קיומה של בעיה של רציפות בטיפול בעת המעבר מטיפול בקהילה לאשפוז ובחזרה. "התקשורת בין הרופא הראשוני לצוות בית החולים איננה מספקת ולקויה, מה שעלול להביא לטעויות בטיפול ולהרגשה לא טובה של המטופל", ציינו עורכי הסקר.

הם הציעו לקדם את נושאי התקשורת שבין רופאי בתי החולים לרופאי הקהילה באמצעות סדנאות משותפות ופתיחת ערוצים מקדמי תקשורת, מטעם המוסדות האקדמיים, קופות החולים, משרד הבריאות לשיפור איכות הטיפול.

למאמר המלא ב'הרפואה' חוב' 4, אפריל 2004 (pdf)

עוד בנושא:
רפואת המשפחה בארה"ב עוברת שינוי דרמטי

נושאים קשורים:  חדשות,  שירותי בריאות כללית
תגובות