אלצהיימר

השמנה באמצע החיים מעלה את הסיכון לדמנציה בגיל המבוגר

לאנשים שה-BMI שלהם בשנות הארבעים לחייהם מעל 30 OR 3.88 לסבול מדמנציה לאחר גיל 65, ולאלה שה-BMI שלהם מעל 25 ועד 30 – OR 1.71

09.05.2011, 13:43

חוקרים משבדיה בחנו את היחס בין השמנה בשנות הארבעים של החיים לבין דמנציה בגיל מבוגר. הם בדקו נתונים על 8,534 אנשים. הגובה והמשקל של המשתתפים בשנות הארבעים לחייהם (גיל ממוצע 43.4 שנים) היה במאגר הנתונים ושימש לחישוב BMI.

350 מבין 8,534 המשתתפים אובחנו כסובלים מדמנציה, ואצל 114 מהם היה חשד לדמנציה (כולל אלצהיימר ודמנציה וסקולרית). ל-2,541 מהמשתתפים במחקר זה בשנות הארבעים לחייהם BMI גדול מ-25 (השמנה או השמנת-יתר). בהשוואה למשתתפים אשר בשנות הארבעים ה-BMI שלהם היה בטווח התקין (בין 20 ל-25), ולאחר תיקון לגיל, למין, להשכלה ולמדדים נוספים, נמצא שהיחס הצולב בין השמנה (BMI מעל 25 ועד 30) לבין דמנציה הוא 1.71 (רווח בר-סמך של 95% מ-1.30 עד 2.25), ואילו היחס הצולב בין השמנת-יתר (BMI מעל 30) לבין דמנציה הוא 3.88 (רווח בר-סמך של 95% מ-2.12 עד 7.11).

מאגר הנתונים ששימש למחקר הוא על תאומים, ויאפשר בחינה מדוקדקת יותר של התרומה של גורמים תורשתיים ושל גורמים סביבתיים בגיל הרך לקשר בין השמנה לבין דמנציה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Midlife overweight and obesity increase late-life dementia risk A population-based twin study: Xu W.L. et al., Neurology May 3, 2011 vol. 76 no. 18 1568-1574

נושאים קשורים:  אלצהיימר,  השמנה,  דמנציה,  השמנת יתר,  מחקרים
תגובות