יתר לחץ דם

השפעה של ß-blockers ושל ACEi על הישנות סרטן השד

HR להישנות המחלה היה גבוה יותר בקרב נשים שנטלו ACEi ונמוך יותר בקרב נשים שנטלו ß-blockers

במחקר שנערך בבית-הספר לרפואה של UCLA נבחנה ההשפעה של חוסמי בטא (BB) ושל מעכבי ACEי(angiotensin converting enzyme) על הישנות סרטן השד. התוצאים שנבחנו היו הישנות סרטן השד (BC), תמותה ספציפית מסרטן השד ותמותה כוללת.

בקרב 1,779 הנשים שנכללו במחקר, היו 292 מקרים של הישנות סרטן השד, 174 מקרי מוות מסרטן השד ו-323 מקרים מוות. 23% מהנשים נטלו BB ו/או ACEi. נטילת התרופות היתה בתאחיזה לגיל מבוגר יותר, אחרי מנופאוזה, טיפול בטמוקסיפן, BMI טרום-אבחנתי גבוה יותר, יתר לחץ-דם וסוכרת.

נמצא שנטילת ACEi היתה בתאחיזה לסיכון להישנות המחלה (HR 1.56), אך לא לתמותה - כוללת או כתוצאה מסרטן השד. נטילת BB היתה בקורלציה לסיכון נמוך יותר להישנות המחלה ולתמותה מסרטן השד. נטילה של תרופות משתי הקבוצות - ACEi ו- BB - היתה בתאחיזה לתמותה כוללת (HR 1.94).יHR להישנות המחלה ולתמותה מסרטן השד בקרב נשים שנטלו ACEi+BB היה נמוך מזה שבקרב נשים שנטלו ACEi בלבד.

לא נמצא קשר בין המינון של התרופה שניטל לבין ההשפעה על התוצאים שנבדקו.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Ganz P.A. et al., Breast Cancer Res Treat. 2011 Apr 11 [Epub ahead of print]: Examining the influence of beta blockers and ACE inhibitors on the risk for breast cancer recurrence: results from the LACE cohort.

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם,  סרטן שד,  מחקרים
תגובות