חומר אפור

גידול בחומר האפור בתגובה ללימוד של קטגוריות צבעים

בעקבות שעתיים של לימוד שמות של תת-קטגוריות של הצבעים ירוק וכחול נצפה ב-MRI גידול בנפח של החומר האפור ב-V2/3 בקורטקס הויזואלי השמאלי

02.05.2011, 12:20

במחקרים קודמים, נצפו שינויים בנפח ובצפיפות של החומר האפור במוח של האדם בתגובה לתרגול שנמשך שבועות או יותר. במחקר, שנערך בסין, הראו שאפשר לחולל שינויים אנטומיים במוח של אדם בוגר במהירות, תוך שימוש בשיטה שמעוררת אצל ילדים לימוד מהיר של משמעויות של מלים.

שעתיים של לימוד שמות של תת-קטגוריות של הקטגוריות האוניברסליות של הצבעים ירוק וכחול חוללו שינויים שנצפו ב-MRI. הנפח של החומר האפור ב-V2/3 בקורטקס הויזואלי השמאלי, אזור שמתווך ראיית צבעים, גדל. הממצאים מדגימים את היכולת להשראה מהירה של שינויים במוח של האדם הבוגר, במיוחד במהלך לימוד שמות של קטגוריות חדשות.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Kwok V. et al., Learning new color names produces rapid increase in gray matter in the intact adult human cortex. PNAS April 19, 2011 vol. 108 no. 16 6686-6688


נושאים קשורים:  חומר אפור,  קורטקס,  מחקרים
תגובות