עמילואיד

שינויים בשונות של ביטוי גנים באונות המוח של אנשים עם ASD

בעוד שבמוחם של אנשים ללא תסמונת הספקטרום האוטיסטי (ASD) יש שונות מובהקת בין הביטוי של גנים באונות המצחיות לבין זה שבאונות הרקתיות, בקרב אנשים עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי הביטוי של גנים באונות אלה דומה מאד

29.05.2011, 16:21

במחקר שנועד לבחון את המסלולים המולקולריים שנפגעים במוח בתסמונת הספקטרום האוטיסטי (ASD), השוו החוקרים בין פרופיל השעתוק במוחם של אנשים עם ASD לזה שבמוחם של אנשים בריאים. במוחם של אנשים בריאים הם זיהו הבדלים בין רמת הביטוי של מאות גנים באונות המצחיות לבין ביטויים באונות הרקתיות, בעוד שבמוחם של אנשים עם ASD נמצאו הבדלים מעטים בלבד בין ביטוי גנים באזורים השונים של המוח.

מוח (אילוסטרציה)

מוח (אילוסטרציה)

בנוסף ללימוד פרופיל השעתוק הכללי, בחנו החוקרים את הביטוי של גנים ספציפיים שקשר בינם לבין אוטיזם זוהה במחקרים קודמים. בין היתר, הם מצאו שבמוחם של אנשים עם ASD יש שחבור לא תקין של מולקולותRNA ששחבורן תלוי ב- A2B1 (FOX1) , פקטור שחבור ספציפי לנוירונים.

ההבדלים נצפו במוחם של אנשים עם ASD שמצויים על כלל הספקטרום, ומצביעים על-כך שבהתפתחות של המופעים השונים של התסמונת, יש מעורבות של מסלול משותף, שמתאחדת ברמת הבקרה על תהליכי שעתוק ושחבור בנוירונים. ירידה בשונות בין האונות יכולה להצביע על פגיעה בדיפרנציאציה של האזורים השונים במוח.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:


Transcriptomic analysis of autistic brain reveals convergent molecular pathology: Voineagu I. et al., Nature (2011) doi: 10.1038/nature10110 published online 25 May 2011

נושאים קשורים:  עמילואיד,  אוטיזם,  מוח,  הספקטרום האוטיסטי,  מחקרים
תגובות