הנטינגטון

החלשה של פעילות DRP1 מונעת מוות של נוירונים שמקורם בחולי הנטינגטון

החלשה של הפעילות של DRP1 בתאים שמבטאים HTT מוטנטי מתקנת את הפגיעות במיטוכונדריה. בנוסף, היא מונעת מוות של נוירונים

29.05.2011, 16:13

מחלת הנטינגטון היא מחלה נוירודגנרטיבית תורשתית, שנובעת משינוי בגן HTT, שינוי שמאריך את הרצף של פולי-גלוטמאט בחלבון. אצל חולי הנטינגטון נצפתה פגיעה בתפקוד של המיטוכונדריה. במחקר שנערך לאחרונה נבחנה ההשפעה של השינויים ב-HTT על פעילות המיטוכנדריה, ועל הפגיעה בנוירונים.

ג'ורג' הנטינגטון

ג'ורג' הנטינגטון. תיאר לראשונה את המחלה ב-1872 (מקור: וויקיפדיה)

החוקרים הראו שביטוי של הגן המוטנט גורם לפרגמנטציה של המיטוכונדריה בנוירונים שמקורם בחולדה. בעכברים שמשמשים מודל להתפתחות מחלת הנטינגטון, נצפתה פרגמנטציה של המיטוכונדריה בפיברובלסטים, עוד טרם ההופעה של פגיעה בנוירונים. השראה של פרגמנטציה של המיטוכונדריה נצפתה גם בפיברובלסטים שבודדו מחולי הנטינגטון.

הן בעכברים שמשמשמים מודל והן באנשים חולי הנטינגטון, עובר החלבון, שמקודד על-ידי HTT מוטנטי, אינטראקציה לא-נורמלית עם החלבון DRP1 .(dynamin-related protein-1) DRP1 הוא GTPase והאינטראקציה הזו גורמת לסטימולציה של פעילות ה-GTPase שלו.

החלשה של הפעילות של DRP1 בתאים שמבטאים HTT מוטנטי (החלשה שמושגת על-ידי ביטוי של חלבון DRP1 K38A, חלבון DRP1 שהשינוי בו הוא בעל השפעה דומיננטית-נגטיבית) מתקנת את הפגיעות במיטוכונדריה - את הפרגמנטציה של המיטוכונדריה ואת הפגיעה בטרנספורט במיטוכונדריה. בנוסף, היא מונעת מוות של נוירונים.

נראה, אפוא, ש-DRP1 עשוי להיות מולקולה שהיא מטרה לטיפולים שימנעו את הנוירודגנרציה במחלת הנטינגטון.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:


Mutant huntingtin binds the mitochondrial fission GTPase dynamin-related protein-1 and increases its enzymatic activity: Song W. et al., Nature Medicine Volume: 17, Pages: 377–382 (2011).

נושאים קשורים:  הנטינגטון,  מיטוכונדריה,  מחקרים
תגובות