הריון

שכיחות לידה מוקדמת נמוכה יותר בקרב נשים שאוכלות דגים

היחס הצולב של הסיכוי ללידה מוקדמת בקרב נשים בהריון בסיכון גבוה בין נשים שצורכות דגים שלוש פעמים בשבוע לבין נשים שכמעט ולא צורכות דגים הוא OR 0.6. עם זאת, לא נמצאה ירידה נוספת ב-OR בקרב נשים שצרכו דגים בתדירות גבוהה משלוש פעמים בשבוע

29.05.2011, 16:21

כחלק ממחקר שבוחן את הקשר בין הרמה של חומצות-שומן אומגה 3 בגופן של נשים בהריון לבין שיעור השכיחות של לידה מוקדמת, נבחן הקשר בין השכיחות של אכילת דגים בשלבים מוקדמים של ההריון לבין לידה מוקדמת. השתתפו במחקר 852 נשים בהריון בסיכון גבוה, שכבר ילדו לידה מוקדמת. הרמה של אומגה 3 בתאים האדומים של דמן נבדקה בשבוע 16 - 21 להריון, ובנוסף, הן נתבקשו לדווח על השכיחות שבה אכלו דגים מאז הווסת האחרונה ועד לבדיקה.

טונה (אילוסטרציה)

הקשר בין השכיחות אכילת דגים בשלבים מוקדמים של ההריון לבין לידה מוקדמת (אילוסטרציה)

מהמחקר עולה ששיעור השכיחות של לידה מוקדמת בקרב נשים שאוכלות דגים בתדירות נמוכה (פעם בחודש או פחות) גבוה משיעורו בקרב נשים שאוכלות דגים בתדירות גבוהה יותר (49% מ-253 נשים לעומת 26% מ-599 נשים). היחס הצולב של הסיכוי ללידה מוקדמת בין נשים שצורכות דגים שלוש פעמים בשבוע לבין נשים שכמעט ולא צורכות דגים (פחות מפעם בחודש) היה (לאחר תיקון לגיל, השכלה, BMI, עישון, מוצא אתני, מספר לידות מ וקדמות בעבר) OR 0.6 (רווח בר-סמך של 95% בין 0.38 ל-0.95).

עם זאת, לא נמצאה ירידה נוספת ב-OR בקרב נשים שצרכו דגים בתדירות גבוהה משלוש פעמים בשבוע. 40.3% מהנשים שרמת אומגה 3 בתאי-הדם האדומים שלהן היתה ברבעון הנמוך דיווחו שאכלו דג בתדירות פחותה מפעם בחודש, לעומת 26.3% מהנשים בשאר שלושת הרבעונים.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Fish Consumption, Erythrocyte Fatty Acids and Preterm Birth: Klebanoff MA et al., Obstet Gynecol. 2011 May; 117(5):1071-1077

נושאים קשורים:  הריון,  אומגה 3,  לידה מוקדמת,  חומצות שומן אומגה 3,  תזונה בהריון,  מחקרים
תגובות