תרופות אנטי-אפילפטיות

נטילת תרופות אנטי-אפילפטיות מן הדור השלישי בשליש הראשון של ההריון לא פוגעת בתינוק

ממחקר קוהורט רחב היקף שבו נבדקו לידות של ילודים חיים עולה כי חשיפה של העובר לתרופות אנטי-אפילפטיות בשליש הראשון של ההריון לא מעלה משמעותית את השיעור של פגמים מולדים משמעותיים בשנה הראשונה

22.05.2011, 13:59

חוקרים בקופנהגן ערכו מחקר קוהורט על בסיס הנתונים על כל הלידות של תינוק שחלו בדנמרק מה-1.1.1996 עד ה-30.9.2008. הם בחנו את הקשר בין חשיפה של העובר לתרופות אנטי-אפילפטיות במהלך השליש הראשון של ההריון לבין התפתחות פגמים מולדים משמעותיים בקרב התינוקות עד גיל שנה.

מבין 1,532 תינוקות שנחשפו בשליש הראשון של ההריון ללמוטריגן, לאוקסקרבמזפין, לטופירמט, לגאבאפנטין או ללבטירצטם, אובחנו 49 עם פגם מולד משמעותי. 19,911 מבין 863,263 התינוקות שלא נחשפו לתרופות אנטי-אפילפטיות אובחנו כבעלי פגם מולד משמעותי (3.2% לעומת 2.4%). לאחר תיקון לחשיפה לתרופות אנטי-אפילפטיות ישנות יותר היה היחס הצולב של השיעור 0.99 APOR (רווח בר-סמך של 95% בין 0.72 ל-1.36). עולה, אפוא, שלחשיפה של העובר לתרופות אלה לא היתה השפעה ניכרת על שיעור הפגמים המולדים.

שיעור הפגמים המולדים בקרב תינוקות שנחשפו לאחת מחמש התרופות שצוינו היה:

למוטריגין: 38 תינוקות מתוך 1,019 שנחשפו (3.7%), 1.18 APOR (רווח בר-סמך של 95% בין 0.83 ל-1.68).

אוקסקרבמזפין: 11 תינוקות מתוך 393 שנחשפו (2.8%), 0.86 APOR (רווח בר-סמך של 95% בין 0.46 ל-1.59).

טופירמט: 5 תינוקות מתוך 108 שנחשפו (4.6%), 1.44 APOR (רווח בר-סמך של 95% בין 0.58 ל-3.58).

גאבאפנטין: תינוק אחד מתוך 59 שנחשפו (1.7%).

לבטירצטם: אף תינוק מתוך 58 שנחשפו.

יצויין כי ממחקר קודם, שבחן 200 הריונות של נשים שנטלו תרופות אנטי-אפילפטיות בשליש הראשון של ההריון, עלה כי נטילת תרופות אלה קשורה בשיעור גבוה יותר של חיך שסוע או שפה שסועה. העלייה בסיכון בלטה עבור טופירמט, במיוחד אם ניטלה בשילוב עם ולפורט. ה-FDA אף פרסם השנה כי הוא משנה את הקטגוריה של טופירמט מ-C ל-D.

ערכה: ד"ר דורית שנון

Newer-Generation Antiepileptic Drugs and the Risk of Major Birth Defects: Mølgaard-Nielsen D. and Hviid A., JAMA. May 18 2011; 305(19):1996-2002.

נושאים קשורים:  תרופות אנטי-אפילפטיות,  פסיכיאטריה,  אפילפסיה,  טופיראמאט,  פרכוסים,  שפה שסועה,  מחקרים
תגובות