איבופרופן

תרופות נוגדות-דלקת פוגעות ביעילות של תרופות נוגדות-דיכאון מקבוצת SSRIs

בעכברים פוגעות תרופות נוגדות-דלקת ביעילות ההשפעה של תרופות נוגדות-דיכאון מקבוצת SSRIs. השפעה כזו עולה גם מבחינת מאגר הנתונים של טיפול עם SSRIs בחולים שסובלים מדיכאון

19.05.2011, 12:01

חוקרים מאוניברסיטת רוקפלר בחנו את האינטראקציה בין תרופות נוגדות-דיכאון לבין תרופות נוגדות-דלקת, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהשפעה על התנהגות לא-דכאונית ועל p11, סימן למצבים דמויי-ולתגובה לתרופות נוגדות-דיכאון.

הם מצאו שבעכברים שמשמשים מודל לחקר דיכאון, פוגעות תרופות נוגדות-דלקת ביעילות ההשפעה של תרופות נוגדות-דיכאון מקבוצת SSRIs, הן מבחינה ביוכימית והן מבחינה התנהגותית. בעוד שבעקבות מתן נוגדי-דיכאון סרוטונרגים נמצאה באונות הקדמיות עלייה ברמות של ציטוקינים, כגון TNFα ו-IFNγ, שמעלים את רמת p11, כאשר נוגדי-הדיכאון ניתנו בשילוב חומרים נוגדי-דלקת, פחתה עלייה זו.

דיכאון, אפיזודות מאניה (אילוסטרציה)

דיכאון (אילוסטרציה)

כאשר נבחן מאגר הנתונים של טיפול עם תרופות מקבוצת SSRIs בחולים שסובלים מדיכאון, נמצא שנטילת תרופות נוגדות-דלקת, ביחד עם תרופות נוגדות-דיכאון גררה ירידה באחוז החולים שסובלים מדיכאון אשר הפגינו שיפור ניכר במצבם.

חשוב, אפוא, שהתועלת במתן תרופות נוגדות-דלקת לחולים שמטופלים עם תרופות נוגדות דיכאון מקבוצת SSRIs תיבחן בקפידה, תוך התייחסות להשפעתן על היעילות של התרופות נוגדות-הדיכאון. אם השימוש בתרופות נוגדות-דלקת חיוני, כדאי לשקול מעבר לתרופות נוגדות-דיכאון שלא מקבוצת SSRIs. בנוסף, יש לבחון האם חולים שלא מגיבים היטב לטיפול עם SSRIs נוטלים תרופות נוגדות-דלקת.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Warner-Schmidt JL et al. Antidepressant effects of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are attenuated by antiinflammatory drugs in mice and humans. Proc Natl Acad Sci U S A 2011 Apr 25;

נושאים קשורים:  איבופרופן,  תרופות נוגדות דלקת,  תרופות דיכאון,  נוגדי-דיכאון,  דיכאון,  פסיכיאטריה,  פרוזק,  אספירין,  ציפרמל,  מחקרים
תגובות