בוטוקס

הזרקות בוטוליניום טוקסין - מיהולים, מינונים, אחסון - עדכון

סקירה על החידושים בתחום

הזרקות רעלן הבוטולינום טוקסין לטיפול בקמטים בעור הפנים נחשבת כטיפול הרפואי הקוסמטי השכיח ביותר בעולם. ההזרקות מתבצעות על מנת להעלים קמטי הבעה בחלק העליון של הפנים -באזורי המצח ומסביב לעניים ולאחרונה נכנס לשימוש להזרקות בחלק התחתון של הפנים כולל בשפה העליונה בסנטר ובצוואר. מאז כניסתו לשימוש הצטבר ניסיון רב אודות טכניקת הכנת  החומר להזרקה  כולל איך למהול את החומר, בכמה למהול ומשך הזמן אשר ניתן לאכסנו.

כיצד למהול

כמות תמיסת המהול

הרעלן קלוסטרידיום טוקסין מסוג A מסופק בצורת אבקה בתוך פלקון המכיל 100 יחידות של החומר. על פי הוראות היצרן יש למהול את האבקה על ידי הוספה של ml 2.5 סליין ללא חומר משמר (0.9 % non-preserved (saline. יחד עם זאת היצרן מציג טבלת מיהולים והריכוזים הנובעים מכך. לאחר מיהולו משיגים ריכוז של 4 יחידות של הBotox לכל 0.1 מ"ל.

בוטוליניום טוקסין (אילוסטרציה)

בוטוליניום טוקסין (אילוסטרציה)

על מנת לבחון באיזה מהול יש להשתמש יש לברר

• האם כמות החומר המוהל והריכוז משפיעים על יעילות החומר המוזרק?
• האם כמות מוגברת של התמיסה המוהלת תוביל לעלייה בתופעות לוואי בלתי רצויות?
• מה תהיה ההשפעה על נוחות השימוש וההזרקה?

במחקר פרוספקטיבי כפול סמויות שפורסם על ידי Carruthers וחבריו נמצא שכאשר מוהלים את הפלקון בתמיסות במיהולים שונים החל מ 100 עד 10 יחידות למ"ל (כמות התמיסה 1-10 מ"ל) לא נמצאו שום הבדלים ביעילות ההזרקות ובמשך ההשפעה של חומר הנזרק. כמו כן לא נמצאו שכיחות יתר של תופעות לוואי באף לא אחת מקבוצות המחקר (1).

במאמר המסכם המלצותיהן של 27 מומחים מהמובילים בתחום נאמר שהמומחים היו תמימי דעים שניתן להשתמש במיהולים שונים ובכמויות שונות של תמיסת הזרקה (2)

עם מה למהול?

כפי הוזכר לעיל, המלצת היצרן הינה למהול את האבקה שבפלקון באמצעות תמיסת סליין פיזיולוגית ללא חומר משמר (0.9 % non-preserved saline). אך, פורסמו מספר מאמרים אשר דווחו על יעילות דומה גם אם מוהלים על ידי תמיסת סליין עם חומר משמר preserved salineי(3). יתרה מכך, אלם וחבריו הדגימו הפחתה ניכרת בכאבים בעת ההזרקה במטופלים אשר טופלו זריקות של תמיסת סליין משומר (4).

זהירות בעת המיהול

מקובל על סמך הוראות היצרן להוסיף את תמיסת הדילול באיטיות ובזהירות ללא יצירת בועות. בעבודה שנעשתה על ידי דלמדה וחב' מצאו שטלטול אגרסיבי של הפלקון בעת המיהול לא השפיע כלל וכלל על יעילות החומר (5). בהתאם לזאת בהחלט מומלץ לבצע את המיהול בצורה עדינה אך אין צורך לחשוש יתר על המידה באם המסת החומר לא בוצעה בצורה האיטית ביותר.

משך אחסון התמיסה לאחר מיהולו

הוראות היצרן ממליצות על אחסון של הפלקון לאחר מיהולו בקרור של c40 לתקופה של עד 4 שעות. תקופה קצרה זו יכולה לגרום לכך שכמות לא מנוצלת תרד לטמיון. קים דווח על ידי פולטון שניתן להשתמש גם לאחר 4 שבועות ועל ידי הקסל בברזיל שהיעילות נשמרת גם לאחר אחסון של אפילו 6 שבועות (3,6). במאמר שפרסם פרסה נמצא שניתן להקפיא את התמיסה לאחר מיהול לתקופות ארוכות של 6 חדשים ולהפשירו לפני השימוש.

לסכום: על אף הוראות היצרן או הנאמר בתחילת הדרך בהזרקות בוטוליניום טוקסין, הניסיון המצטבר במהלך השנים למד אותנו רבות אודות אופן המיהול והאחסון של הרעלן. בפרקטיקה היום יומית המקובלת היום ניתן למצוא וריאציות שונות של גישות לגבי כמות החומר ורכוזו, שימוש לרוב בסליין עם משמר וכן אחסון לתקופות ארוכות יותר מאשר היו מקובלות בעבר. ניתן לשער שבד בבד עם הניסיון המצטבר נראה ביסוס הנתונים ואולי אף שכלולים נוספים.
ספרות:

1. Carruthers A, Carruthers J, Cohen J. Dilution Volume of Botulinum Toxin Type A for the Treatment of Glabellar Rhytides:Does It Matter. Derm Surg 2007;33:97-104
2. Carruthers J, Fagien S, Matarasso SL, et al. Consensus Recommendations on the Use of Botulinum Toxin Type A in Facial Esthetics. Plas Reconstr Surg 2004;114:1-22
3. Garcia A, Fulton JE, Cosmetic denervation of the muscles of facial expressions with botulinum toxin:A dose-response study. Dermatol Surg 1996;22:39-43
4. Alam M, Dover JS , Arndt KA. Pain associated with injection of botulinum A exotoxin reconstituted using isotonic sodium chloride with and without preservative: A double-blind controlled trial. Arch Dermatol 2002;138:510
5. De Alemida AR, Kadunic BV, Chiacchio ND, et al, Foam During Reconstitution Does Not Effect the Potency of Botulinum Toxin A. Dermatol Surg 2003;29:530-532
6. Hexsel DM, DE Almeida AT, Rutowitsch M, et al. Multicenter, Double-Blind Study of the Efficacy of Injections With Botulinum Toxin Type A Reconstituted Up to Six Consecutive Weeks Before Application. Derm Surg 2003;29:523-529
7. Parsa AA, Lye KD, Parsa FD. Reconstituted botulinum type A neurotoxin: clinical efficacy after long-term freezing before use. Aesthetic Plast Surg Aesth Plast Surg 2007;31:188-191

נושאים קשורים:  בוטוקס,  תמיסת סליין,  מחקרים,  בוטוליניום טוקסין
תגובות