פרוגסטרון

גלולות שמכילות פרוגסטין חדשני מעלות את הסיכון לקרישתיות-יתר

הסיכון של נשים שמשתמשות בגלולות שמכילות דרוספירנון לפתח VTE גבוה מזה של נשים שמשתמשות בגלולות שמכילות לבונוגרסטל

27.04.2011, 21:57

במחקר קוהורט, שנערך בארצות-הברית, נבחנה ההשפעה של שימוש בסוגים שונים של גלולות למניעת הריון על הסיכון לפתח טרומבואמבוליזם ורידי (VTE) אידיופתי. השתתפו במחקר נשים שגילן 15 - 44 שנים ואשר קיבלו גלולות לאחר ה-1 בינואר 2002.

ל- 186 מקרים של אבחנה חדשה של VTE, ללא המצאות גורמי סיכון, הותאמו 681 ביקורות. נמצא שהסיכוי היחסי של נשים שהשתמשו בגלולות לפתח VTE הוא OR 2.3. שיעור השכיחות של VTE היה 30.8 ל-100,000 שנים בקרב נשים שהשתמשו בגלולות שמכילות דרוספירנון (כגון Yasmin) לעומת 12.5 בקרב נשים שהשתמשו בגלולות שמכילות לבונורגסטרל.

לאחר תיקון לגיל היה הסיכוי של נשים שהשתמשו בגלולות שהכילו דרוספירנון לפתח V גבוה פי 2.8 מזה של נשים שהשתמשו בגלולות שהכילו לבונוגרסטל.

במחקר דומה, שנערך בבריטניה, השתתפו נשים שגילן 15 - 44 שנים, ואשר החלו, בין השנים 2002 ו-2009, פרק חדש של נטילת גלולות שהכילו 30 מיקרוגרם אסטרוגן בשילוב עם דרוספירנון או לבונוגרסטל. 61 נשים שנוטלות גלולות אובחנו לראשונה עםVTE אידיופתי, ללא המצאות גורמי סיכון מרכזיים ל-VTE, ולהן הותאמו 215 ביקורות.

נמצא שהסיכון היחסי של נשים שמשתמשות בגלולות שמכילות דרוספירנון לפתח VTE גבוה פי 3.0 מזה של נשים שמשתמשות בגלולות שמכילות לבונוגרסטל. לאחר תיקון ל-BMI היה הסיכון היחסי גבוה פי 3.3. שיעור השכיחות שלVTE היה 23.0 ל-100,000 שנים בקרב נשים שמשתמשות בגלולות שמכילות דרוספירנון לעומת 9.1 בקרב נשים שמשתמשות בגלולות שמכילות לבונורגסטרל.

לאחר תיקון לגיל היה השיעור של VTE בקרב נשים שמשתמשות בגלולות שהכילו דרוספירנון גבוה פי 2.7 מאשר בקרב נשים שמשתמשות בגלולות שמכילות לבונוגרסטל.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקורות:

Jick S.S. and Hernandez R.H. BMJ 2011(Published 21 April 2011): Risk of non-fatal venous thromboembolism in women using oral contraceptives containing drospirenone compared with women using oral contraceptives containing levonorgestrel: case-control study using United States claims data

Parkin L. et al., BMJ 2011(Published 21 April 2011); 342:d2139: Risk of venous thromboembolism in users of oral contraceptives containing drospirenone or levonorgestrel: nested case-control study based on UK General Practice Research Database

נושאים קשורים:  פרוגסטרון,  גלולות למניעת הריון,  קריש דם,  טרומבוזה,  טרומבואמבוליזם,  מחקרים
תגובות