לוקמיה

מוטציות ב-DNA מתילטרנספראז בלויקמיה מונוציטית חריפה

ב-20% מהמקרים של AML-M5 וב-13.6% מהמקרים של AML-M4 נמצאו מוטציות בגן DNMT3A, שמקודד ל-DNA מתילטרנספראז 3A

17.04.2011, 13:48

חוקרים מסין בחנו את המעורבות של תהליכים אפיגנטיים בהתפתחות סרטן הדם. ב-23 מתוך 120 מקרים (20.5%) של לויקמיה מונוציטים חריפה AML-M5, תת-סוג 5M של לויקמיה מיאלואידית חריפה, הם זיהו מוטציות בגן DNMT3A, שמקודד ל-DNA מתילטרספראז 3A. הצורות המוטנטיות של החלבון DNMT3A היו בעלות פעילות אנזימטית מופחתת והאפיניות שלהם להיסטון 3H היתה פגועה. בתאים שבהם היו מוטציות במתילטרנספראז נמצאו שינויים, בהשוואה לתאים שבהם לא נמצאו מוטציות כאלה, במתילציה של גנים ובביטוי שלהם (לדוגמה בקבוצת הגנים HOXB).

הפרוגנוזה של חולים, שהמחלה התפרצה אצלם בגיל מאוחר, ושב-AML-M5 שלהם נמצאו מוטציות ב- DNMT3A היתה גרועה מזו של חולים שאצלם לא נמצאה מוטציה בגן זה.

בבחינה של סוגים אחרים של לויקמיה, נמצאו מוטציות בגן DNMT3A (בקודון שמקודד לחומצה אמינית ארגינין בעמדה 882) ב-13.6% מהמקרים של AML-M4.

מוטציות ב-DNMT3A יכולות, אפוא, לשמש סמן גנטי לתת-סוגים של לויקמיה, וכן להצביע על מעורבות של תהליכים אפיגנטיים בהתפתחות סרטן הדם ולהציע כיוונים נוספים למחקר בפתוגנזה של קבוצת מחלות זו.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:

Xiao-Jing Yan et al., Nature Genetics Volume 43, Pages 309–315, 2011: Exome sequencing identifies somatic mutations of DNA methyltransferase gene DNMT3A in acute monocytic leukemia

נושאים קשורים:  לוקמיה,  מח עצם,  סרטן הדם,  המטולוגיה,  מחקרים
תגובות