מצגות וכנסים

השעון הביולוגי | DELAYED SLEEP PHASE SYNDROME הפרעת שינה בילדים

תקציר הרצאתו של ד"ר אמיר שינברג מכנס האיגוד לרפואה תעסוקתית 23.03.2011

12.04.2011, 20:40

במאה הרביעית לפני הספירה שם לב סופר שליווה את אלכסנדר מוקדון כי עלי צמח התמרהינדי מכוונים לכיוון השמש. הצח נקרא הליוטרופ – אוהב שמש.

בתחילת המאה השמונה בוצע ניסוי ע"י רוזן צרפתי. הוא לקח צמח אחד ושם אותו מול החלון כך שיהיה מושפע מהאור והחושך ואת השני שם בארונית בתנאים קבועים. מצא כי בשעות היום הצמח בתוך הארונית פותח את עליו וסוגר כלומר מדובר במנגנון פנימי.

אוגר פעיל בשעות בין הערביים. עד 1 בלילה הוא פעיל. אם נשים אותו בתנאי תאורה רגילים ולאחר מכן בתנאים קבועים CONSTANT CONDITIONS (כמו בתוך הארונית בלי אור) גם ב CC יש פעילות מסודרת כלומר מדובר בקוצב פנימי. בעת המעבר ל CC הפעילות זזה קצת מבחינת התחלה וסיום, כלומר יש סטייה של המנגנון הפנימי. היממה הפנימית שלנו קצת יותר ארוכה מ 24 שעות ובהיעדר רמזים חלה סטייה –FREE RUNNING. יש גם רמזים נוספים פרט לאור וחושך כגון הרגלים חברתיים – שעות ארוחה וכד'. חלק מהעיוורים נזקקים למלטונין כדי להתאזן. הקבוצה השנייה אצלה השעון הביולוגי אינו מסונכרן הינה מפגרים בפיגור עמוק.
על גבי השקופית מודגמת הפעילות של זבוב הדרוזופילה. אחד הגנים נותן זמן פעילות קצר מ 24 שעות. יש שני רצפטורים למלטונין–M1,M2 ה M1 אחראי על העירות. ה M2 אחראי על התגובה לאור ולחושך. אצל ילדים אחת הבעיות הינה שאינם מסוגלים להירדם בשעות 10-12 עקב פעילות של מנגנון הערות בשעות אלה.

השעון הביולוגי מסנכרן הרבה מחזורים בתוך הגוף. תקופות השפל בפעילות המטבולית של הגוף הינה 2-3 בלילה ובבוקר.

מה קורה אם שמים אדם ב CC לתקופה ארוכה. אם בוחנים את עקומת הפרשת המלטונין בדם הרמה נמוכה בשעות היום, עולה בלילה ומגיעה לשיא ב 2-3 לפנות בוקר ואז הטמפרטורה של הגוף הינה הנמוכה ביותר.
אדם ששהה במנהרה חודשיים ב CC מתחילה של מועד השפל מכיוון שעבר ל FREE RUNNING. גם היממה התארכה ל 25 שעות ולמעשה שעות השינה יכולות להתארך ל 12 והערנות ל 30. ה PINEAL GLAND מפרישה את המלתונין. בשעות האור רמת המלטונין בדם נמוכה. ירידת עוצמת האור נקלטת ברשתית ע"י סיבי גנגליונים מיוחדים והם מעבירים דרך עצב הראייה ל SUPRA CHIASMATIC NUCLEUS. מה SCN להיפותלמוס ומשם נשלחת הודעה ל PG להפרשת מלטונין. המלטונין מסמן שעכשיו לילה כלומר אינו חומר מרדים. בעלי חיים שיש להם רביה בעונות שנה מסוימות יודעים ע"פ אורך שעות האור והחושך את המועד המתאים.
PARA VENTRICULAR NUCLEUS מעביר את ההודעה ל PG. יש חיבור עצבי מה PVN שיורד לע"ש ומשם מגיע ל PG. הנוירוטרנסמיטור המופרש הינו גבא שהינו NT מעכב. בעת חושך. המלטונין נקלט לרצפטורים בלבלב. המה שיש רשימה של גנים קוצבי זמן. הגן יוצר ריבוזום בחלבון וכשיש כמות קריטית של חלבונים בגרעין זה מפסיק את הייצור של MRNA וחוזר חלילה. החלבונים קרויים הם BMAL, CLOCK. המלטונין מצוי בדם ובחלב אם. ככל שהגיל עולה רמות המלטונין פוחתות. מאחר והמלטונין לא מדכא את M1 נשמרת יותר מדי ערות ולכן למי שסובל מזה ניתן לתת מלטונין. התרופה קרויה צירקדין.

צורכי שינה – כיצד מעריכים את הישנוניות. אדם מבוגר זקוק ל 6-8 שעות. יש עקומת U כלומר אם אתה ישן פחות מ 6 שעות נוצרת בעיית ערנות אך גם יותר מדי שעות זה לא טוב.

MULTIPLE SLEEP LATENCY TEST.
הנבדק הולך עם שעון אקטיגרף שבוע לפני הבדיקה. בודקים כמה שעות ישן באותו שבוע. בבדיקת פוליסמנוגרפיה נערכת בלילה ונותנים לו 20 דקות לנסות להירדם. בודקים תוך כמה זמן נרדם והאם נרדם בכלל. אם מתחת ל 10 דקות ישנוני. אם מתחת ל5 דקות מצביע על נרקולפסיה.בשינה של 5 שעות ללילה עלתה רמת הישנוניות. מחסור בשעות שינה – יוליך בעקבותיו נטייה להתקפי לב, הפרעות התנהגותיות ירידה קוגניטיבית וכד'.
המדידה – שעון אקטיגרף לשבוע. רואים את שעות השינה ושעות הערות.

DELAYED SLEEP PHASE SYNDROME
ילדים הסובלים מאיחורים וחיסורים בבי"ס. הילד גם רדום המהלך היום. 90% מהילדים דיווחו על חוסר תיאבון בבוקר. בחופש היו נרדמים ב 2.5 וישנו 9 שעות. רובם מאחרים לביה"ס. 76% סבלו מירידה בלימודים. טופלו במלטונין ושעת השינה השתנתה ל 22:30. מבחינת שעות השינה. מלטונין

תקציר ההרצאה באדיבות ד"ר שלמה משה

נושאים קשורים:  מצגות וכנסים,  שינה ילדים,  הפרעות אכילה,  מלטונין
תגובות