תרופות אנטי-אפילפטיות

תרופות אנטי-אפילפטיות קשורות בשינויים ברמות פולאט וויטמין B12

במחקר פרוספקטיבי נמצא קשר בין נטילת תרופות אנטי-אפילפטיות מסוגים רבים לבין ירידה ברמת פולאט או ברמת ויטמין B12. טיפול עם תחליפי ויטמין העלה את רמות פולאט וויטמין B12 לטווח הנורמלי

10.04.2011, 13:47

במחקר פרוספקטיבי גדול, שכלל 2,730 אנשים שנוטלים תרופות אנטי-אפילפטיות ו-170 אנשים שלא נוטלים את התרופות, נבחן הקשר בין נטילת תרופות אנטי-אפילפטיות לבין הרמה של פולאט ושל ויטמין B12 בסרום.

נמצא קשר בין טיפול עם קרבמזפין, גאבה-פנטין, אוקסקרבזפין, פניטואין, פירימידון או ולפוראט לבין רמה ממוצעת נמוכה של פולאט בסרום, ועלייה בשכיחות של רמת פולאט נמוכה מן הרמה המומלצת.

נמצא קשר בין טיפול עם פנוברביטל, פרגבלין, פירימידון או טופיראמאט לבין רמה נמוכה של ויטמין B12. בקרב חולים שנטלו ולפורט נמצאה רמה גבוהה מהממוצע של B12.

רמה נמוכה מהמומלץ של פולאט ושל B12 היתה בתאחיזה לנפח תאי דם אדומים (MCV) גבוה מהממוצע ולרמה גבוהה מהממוצע של הומוציסטאין בסרום.

בכ-95% מ-141 חולים שהיתה להם רמה נמוכה של פולאט או של ויטמין B12 ושטופלו עם תחליפי ויטמין במשך שלושה חודשים, נמצאו רמות ויטמין בטווח הנורמלי, ירידה ברמת הומוציסטין וירידה ב-MCV.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Linnebank, M., et al., (2011), Antiepileptic drugs interact with folate and vitamin B12 serum levels. Annals of Neurology, 69: 352–359.

נושאים קשורים:  תרופות אנטי-אפילפטיות,  אפילפסיה,  תזונה קלינית,  מחלת הנפילה,  פולאט,  מחקרים