טרשת נפוצה

אלמטוזומאב יעיל כטיפול נגד טרשת נפוצה

בניסוי קליני phase 2 נמצא שהשיפור במצבם של חולים בטרשת נפוצה שטופלו עם אלמטוזומאב רב מזה שבמצבם של חולים שטופלו עם אינטרפרון ß1a

28.03.2011, 15:50

בניסוי קליני phase 2 הושוותה ההשפעה של אלמטוזומאב (Alemtuzumab) ושל אינטרפרון ß1a בטיפול בחולים שסובלים מ-RRMSי(relapsing-remitting multiple sclerosis). השיפור בקרב החולים שטופלו עם אלמטוזומאב גדול מזה שבקרב החולים שטופלו עם אינטרפרון ß1a.

העדר ביטוי קליני של המחלה (CDA - clinical disease activity) בתום 36 חודשים נצפה בקרב 161 מתוך 215 חולים (71.8%) שטופלו עם אלמטוזומאב לעומת 52 מתוך 107 חולים (42.6%) שטופלו עם אינטרפרון HR=0.31.

ירידה של לפחות נקודה אחת ב- EDSSי(expanded disability status scale) מערך בסיס 2 או יותר, שנמשכה שישה חודשים עוקבים (SRD - sustained reduction in disability) נצפתה אצל 66 מתוך 133 חולים (51.6%) שטופלו עם אלמטוזומאב לעומת 15 מתוך 66 חולים (27.2%) שטופלו עם אינטרפרון ß1a.

נראה, אפוא, שאלמטוזומאב עשוי לשפר את מצבם של חולי טרשת נפוצה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Coles A.J. et al., The Lancet Neurology, Volume 10, Issue 4, Pages 338 - 348, April 2011: Alemtuzumab versus interferon beta-1a in early relapsing-remitting multiple sclerosis: post-hoc and subset analyses of clinical efficacy outcomes

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  אלמטוזומאב,  אינטרפרון בטא,  מחקרים
תגובות