סרטן שד

פנוטיפ אפיגנטי של סרטן שד ככלי ניבוי למטסטטיות של הגידול

פנוטיפ המתילציה ב-DNA של סרטן שד, שמוגדר על-סמך קיום או העדר מתילציה במספר רב של גנים, שונה בגידולים ברמות מטסטטיות שונה. נוכחותה של חותמת אפיגנטית זו - B-CIMP - נמצאה בהתאמה לפרוגנוזה טובה, בעוד שהעדרה נמצא בהתאמה לפרוגנוזה גרועה

28.03.2011, 15:51

חוקרים מממוריאל סלואן-קטרינג הישוו את המתילציות ב-DNA של סרטן שד ברמות שונות של מטסטטיות. הם בחנו העדר או נוכחות של היפר-מתילציה במספר גדול של גנים, שביחד בנה את פנוטיפ המתילציה של סרטן השד Breast CpG Island Methylator Phenotypeי(B-CIMP).

B-CIMP נמצא ככלי יעיל בניבוי הפוטנציאל המטסטטי של הגידול. נוכחות החותמת האפיגנטית B-CIMP בגידול היתה בהתאמה לפרוגנוזה טובה - סיכון נמוך למטסטטיות וסיכוי גבוה להישרדות. העדר החותמת האפיגנטית B-CIMP בגידול היה בהתאמה לפרוגנוזה גרועה – סיכון גבוה למטסטטיות ולתמותה.

רבים מהגנים שכלולים ב-B-CIMP קשורים בפרופיל השעתוק במטסטזות בכלל, וניכרת שונות בשעתוק שלהם בין גידולים של סרטן שד עם פרוגנוזה שונה. כלומר, נראה שהגנים האלה מייחדים מטסטטיות ולאו דווקא סרטן שד. אכן, חלק ניכר מהגנים שאלה כלולים גם ב-CIMP של גידולים אחרים – סרטן המעי וגליובלסטומה.

זיהוי שינויים אפיגנטיים במהלך התקדמות המחלה עשויים לתרום לזיהוי גורמים סביבתיים שמשפיעים על התקדמות המחלה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Fang F et al., Sci Transl Med. 2011 Mar 23: Breast cancer methylomes establish an epigenomic foundation for metastasis

נושאים קשורים:  סרטן שד,  גרורות,  אפיגנטיקה,  מחקרים
תגובות