משפט

מימון טיפולי הפריה חוץ-גופית לנשאיות HIV

בעתירה יוצאת דופן טוענת פלונית, כי משרד הבריאות מסרב לממן לה טיפולי הפריה חוץ-גופית הכלולים בסל הבריאות משום שהיא נשאית HIV. כל יום שעובר מקטין את סיכויי הצלחתה להרות

16.03.2011, 17:39

נשאי נגיף HIV נוטלים כיום, כפי שידוע, טיפול תרופתי, אשר אם הם מקפידים עליו ועל הוראות הרופא המטפל - איכות חייהם ותפקודם הכללי אינם נופלים משל אנשים בריאים לחלוטין, ואף סיכוייהם לחלות במחלה אינם גבוהים.
בעבר, הייתה המלצה חד–משמעית של הממסד הרפואי לנשאי HIV, שלא להביא ילדים לעולם. אולם בשנים האחרונות, עם התפתחות הטיפול במחלה, השתנתה הגישה. התברר, כי הסיכוי להדבקת העובר או התינוק במהלך ההיריון והלידה קטן - אם מבצעים ניתוח קיסרי ונמנעים מהנקה.

לא בישראל
כזאת היא פלונית; אישה שנמצאה נשאית הנגיף לפני שבע שנים ואשר הגישה לבג"ץ עתירה דחופה ב–28 בנובמבר 2006 (בג"ץ 9830/06). פלונית ובן זוגה לחיים מנסים להרות זה כחמש שנים, עד כה ללא הצלחה. מכיוון שכך, הם פנו למרפאת פוריות ועברו סדרה ארוכה של טיפולי הזרעה, אשר נכשלו גם כן.

בבואם להתקדם שלב נוסף בטיפול, שלב ההפריה החוץ–גופית, פנתה פלונית לקופת החולים שבה היא מבוטחת בבקשה לקבל טופסי הפניה לטיפולים אלה. קופת החולים דחתה את בקשתה בנימוק שהמכונים להפריה חוץ–גופית בישראל אינם מוכנים לקבל לטיפולם נשאיות של הנגיף, ולכן לא ניתן לממן לה את הטיפול בארץ. כמו כן, סירבה הקופה לממן לה את הטיפולים בחו"ל, למעט טיפול אחד, אשר אין די בו.

ד"ר גדעון הירש, מנכ"ל הוועד למלחמה באיידס, פנה לקופת החולים שבה פלונית מבוטחת ונענה, כי לא ניתן לממן לה את הטיפולים בחו"ל, וכי ייערך דיון להסדרת מתן הטיפולים בארץ. פנייה נוספת של ד"ר הירש למנכ"ל קופת החולים הניבה סירוב לממן את הטיפול.
בפגישה שנערכה בין נציגי הוועד למלחמה באיידס לבין נציגי משרד הבריאות הובעה נכונות עקרונית מצד משרד הבריאות לנסות לקדם מציאת פתרון. אלא ששוב לא נעשה דבר בעקבות אותה פגישה, ואף פנייה לשר הבריאות מיום 5 בספטמבר 2006 טרם זכתה למענה.

פלונית טוענת בעתירתה, כי סיכוייהן של נשים שעברו את גיל 35 להיכנס להריון, כתוצאה מטיפולי הפריה חוץ–גופית, פוחתים באופן משמעותי ככל שחולף הזמן; לכן, כל עיכוב במתן הטיפול עלול להוות, מבחינתה ומבחינת נשים אחרות במצבה, "אובדן מוחלט של הסיכוי האחרון להביא ילדים לעולם". במדינת ישראל, שבה קיים חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הכולל גם זכויות למשפחה ולהורות, מהווה מדיניות משרד הבריאות הפרה של חוק יסוד חשוב זה.

פחד לא מוצדק
במה שנוגע ל"חששות" של מרפאות ההפריה החוץ–גופית מפני מעבר של נגיפי מחלות זיהומיות בין המטופלים - טוענת העותרת כי נשים הנושאות נגיפי מחלות זיהומיות, כגון HBV ו–HCV, מטופלות כיום במרפאות הקיימות בישראל. על רקע זה, לדעתה, אין כל הצדקה רפואית שלא לטפל באותן מרפאות בנשאיות HIV.

טיפולי ההפריה שלהם נזקקת פלונית נכללים בסל שירותי הבריאות שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, ולכן, לדעתה, הסיבה היחידה שבגינה מסרבים להעניק לה את הטיפולים היא הפחד והחשש הבלתי מבוססים מפני וירוס ה–HIV; אחרת, אין הסבר מתקבל על הדעת לכך שמכוני ההפריות מעדיפים נשאיות של נגיפים מדבקים ומסוכנים לא פחות.
לפלונית ידוע, לדבריה, כי בחו"ל ישנם מכונים המתמחים בטיפולי הפריה חוץ–גופית לנשאיות HIV, HBV ו–HCV, הנוקטים אמצעי זהירות מיוחדים, כמו שימוש בציוד נפרד משל שאר המטופלות.

על כן היא מבקשת בעתירתה, כי יאשרו לה לעבור טיפול הפריה חוץ–גופית בישראל, ואם לא יינתן האישור לכך, היא מבקשת כי שר הבריאות יתקן את תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות מדינות חוץ), התשנ"ה–1995, באופן שיאפשר לנשאיות נגיף ה–HIV לקבל מימון לטיפולי הפריה חוץ–גופית בחו"ל.

העותרת מבקשת, כי שר הבריאות יפעיל את סמכותו הקבועה בסעיף 11 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שכותרתו "שירותי בריאות במדינות חוץ", הקובע: "שר הבריאות רשאי לקבוע כי שירות בריאות מסוים הכלול בסל שירותי הבריאות יכול שיינתן במדינת חוץ, בהתקיים נסיבות רפואיות מיוחדות, וכן רשאי הוא לקבוע את התנאים והנהלים לכך ואת שיעור ההשתתפות הכספית של המבוטח בעד השירות", ויקבע שבמקרה דנן מתקיימות "נסיבות רפואיות מיוחדות", ובשל כך יש לממן עבור נשאיות HIV טיפולי הפריה חוץ–גופית בחו"ל, כל עוד לא ניתן לקבל אותם בארץ.
טרם ניתנה הכרעה בעניין זה.

_________________________________________________________
בג"ץ 9830/06, פלונית והוועד למלחמה באיידס נ' שר הבריאות (כתבי טענות)

* פורסם לראשונה בכתב העת 'זמן הרפואה' גיליון 23, דצמבר-ינואר 2007-2006

נושאים קשורים:  משפט,  משרד הבריאות,  איידס,  HIV,  טיפולי הפריה
תגובות