ethics

השתלת איברים מנידונים למוות

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

נייר עמדה

- מצוקה מתמשכת של חוסר באיברים להשתלה היא מציאות מרה, המקצרת את תוחלת החיים של החולים הממתינים להשתלת איברים.

- מצוקה זו דוחקת את החולים למדינות שונות בעולם, בניסיון להשיג שם את האיבר הנדרש.

- סחר באיברים להשתלה נוגד את כללי האתיקה, המוסר והחוק המקובלים בכל העולם הנאור.

- יש עדויות על קיומם של מקומות, שבהם התפתח סחר באיברים שמקורם באסירים שהוצאו להורג.

- כאשר קיים חשש, כי ההוצאה להורג נעשתה על מנת לקצור איברים להשתלה, אין לראות בהסכמת הנידון לתרומת איבריו לאחר המוות כאילו ניתנה מתוך רצון חופשי.

- לפיכך, אין לשתף פעולה בהשתלת איברים במקרים שקיים חשש כי ההוצאה להורג נעשתה לשם קצירת אותם איברים.

נושאים קשורים:  ethics
תגובות